Stronghold Crusader

Rychlá diskuze

Anketa - Panovníci

Kdo je Váš nejoblíbeněší panovník?

Krysa (6229)
 

Prase (5941)
 

Had (5521)
 

Vlk (8369)
 

Saladin (6668)
 

Kalif (5683)
 

Sultán (5358)
 

Lví srdce (13067)
 

Statistiky

TOPlist

Návody

Stronghold - historické kampaně

Návod na mise nám opět poslal Vlastimil Praus... děkujeme :-)
Historické mise: 1) Poprvé do boje Mise 1: Nicaea, příjezd do svaté země Cíl : získat 450 zlata Velmi jednoduché. Pobijte nepřátele lukostřelci. Potom postavte dřevorubecké chatrče, sýpku a pár sadů u oázy. Možno též postavit i lovecké chaty. Pak těžte kamení a postavte tržnici. Až se rozběhne ekonomika, prodávejte kámen a jablka. Mise 2 : Heracleum, cesta na jih Cíl : získat 300 chleba Postavte obilná pole (3), mlýn a pekárny (8). Pak dílny na luky a kopí. Po čase na vás zaútočí jezdci na koních. Máte-li dost vojáků, tak to zvládnete. Je možno zakázat populaci jíst chléb! Mise 3 : Antiochie, protiútok Cí : vydržet určitý čas nájezdy nepřátel U oázy postavte farmy s jablky a chatrče dřevorubců. Musíte vydržet 3 nájezdy nepřátel. Postavte dílny na luky (3 až 4). Kopiníci, které máte, stačí na doražení arabských bojovníků. Náboženství musí být vysoké, abyste měli peníze z daní. Mise 4 : Krak de Chevaliers, obléhání Arqahu Cíl : získat 50 pivo Obtížnější mise, protože je málo místa na postavení sadů, polí a chmelnic. Důležité je zahájení, postavte sídlo na návrší s dvěma přístupy a v oáze postavte dřevorubecké chatrče (4), sady (4) a obilná pole (5). Později zde postavte asi 7 chmelnic, musíte jim ale uvolnit místo demolicí sadů. Postupně postavte i kamenolomy (4), aby byly peníze. Do vstupů k sídlu dejte brány a hradby s cimbuřím. Vytvářejte lučištníky, které stavte na hradby, skály a brány. Po postavení chmelnic postavte 4 pivovary. Postupně přicházejí útoky, lučištníci to snadno zvládnou. Pozor na požáry (studny). Mise 5 : Jerusalem, konečný útok Cíl : zabít Lorda do časového limitu Jednoduché. Všemi lukostřelci zaútočte na vojáky rohové věže a následně věže vpravo. Po pádu osazenstva rohové věže na ni zaútočte všemi kopiníky. Po jejím pádu frontální útok všech přímo na Lorda. 2) Saladinovo vítězství Mise 1: Damašek, rovnováha sil Cíl : porazit všechny nepřátele Jednoduchá mise. S lukostřelci a se střelci z praku zabte nepřátele na hradbách. Probourejte hradby a zbytek nepřátel pobijte. Mise 2 : Kerak, Reynoldova zrada Cíl : zničit katedrálu Zde je důležité načasování útoků. Nájemnými vrahy vylezte vpravo brány na hradby, ale pozor na rytíře, pochodující po cimbuří, počkejte na jejich odchod. V čase akce nájemných vrahů upoutejte včas pozornost lukostřelců a kušiníků na věžích vašimi vojáky. Nájemnými vrahy pak otevřete hlavní bránu a doražte zbytek střelců z kuše. Nakoniec rytíři (které jste včas poslali vpřed) zničte katedrálu. Mise 3 : Aleppo, upevnění moci Cíl : zabít nepřátelského Lorda Nájemnými vrahy vylezte na hradby, pobijte lukostřelce a kušiníky v dosahu, potom otevřete hlavní bránu a vtrhněte dovnitř všemi prakaři a podpalovači. Zapalte předhradí a po jeho shoření otevřete nájemnými vrahy hlavní bránu a rytíři zabijte Lorda. Mise 4 : Horns of Hattin, bitva na pahorku Cíl : zabít nepřátelského lorda Lukostřelci na koních pobijte lukostřelce a kušiníky nalevo a pár i na hradbách tak, aby ostatní vojáci mohli přejít na sever. Pak podpalovači zapalte budovy, přitom je ochraňujte. Postupně podpalte celé město, nakonec pak zabijte Lorda. Je možné i soustředěnou palbou lukostřelců na koních pobít většinu rytířů a ostatních vojáků v dosahu od místa pod skálou. Pak stačí frontální útok rytířů přímo na Lorda. Je to jednodušší, ale náročnější na čas. Mise 5 : Jerusalem, znovuzískání svatého města Cíl : porazit všechny nepřátele Přemístěte svoje jednotky a čekejte na útok rytířů na koních. Všechny balisty pošlete doleva mezi kameny a jednotky rozmístěte tak, aby pálily na přijíždějící vlny rytířů. Po vyčerpání útoků rytířů zničte balistami stráže na hradbách. Nakonec nájemnými vrahy zlikvidujte stráže na všech věžích, zbývajícími otevřete bránu a pobijte zbytek vojska (musíte k vítězství pobít všechny nepřátele!). 3) The King Crusade Mise 1 : Belvoir Castle, Delaying Tactics Cíl : vydržet určitý čas nájezdy nepřátel Přidejte dřevorubecké chatrče a přistavte farmy, bude málo jídla. Přistavte i jeden kamenolom a postavte dílny na kuše a kožené obleky. Přistavte 3 hranaté věže, na ně dejte balisty a kušiníky (dejte je samozřejmě i na ostatní věže). Nutno odolat třem útokům, když máte dost balist a kuší, je to snadné. Mise 2 : Tyre, plánování linie Cíl : 1500 chleba Obtížnější mise, náročná na plánování. Šel jsem na to poněkud jinak, než návod z internetu. Na mapě jsou sice 4 oázy, kde se dá stavět (dvě obilná pole se ale dají postavit i u dehtu!) ale já si vybral jednu, tu, co je vpravo nejblíž. Postavil jsem zde dvě mléčné farmy a 5 obilných polí (2 u dehtu) a jednu dřevorubeckou chatrč. Nedovedu si představit ohrazení oáz, jak píše návod. U kamení jsem postavil dva kamenolomy (peníze). V hradu jsem postupně vystavěl dvě dílny na kuše, obleky a jednu na kopí. Pak postupně i pekárny a další sýpky (na konci jsem měl 7 sýpek a 20 pekáren!). Věže jsem vybavil balistami, lučištníky a kušiníky a ohni pro ohnivé šípy. K oáze s poli jsem vyslal 10 (později 20) kopiníků. Při útocích jsou nebezpeční podpalovači, kteří vám mohou zapálit vše mimo hrad. V prvních dvou útocích se s nimi vypořádají zmínění kopiníci. Počet jídla narůstá, na konci zakažte spotřebu chleba, aby byl konec do čtvrtého útoku (čtvrtý útok už nezvládnete!). Mission 3 : Konya, Frederick Barbarossa Cieľ : vydržať určitý čas nájazdy nepriateľov Jako první přehoďte luky na kuše a postavte dvě dílny na kožené obleky. Za hradem pak přistavte 4 mléčné farmy (pole zrušte), dvě dřevorubecké chatrče a dva kamenolomy. Poté dejte na všechny věže balisty a ohně pro šípy. Věže postupně vyzbrojujte kušiníky, požijte též muže s kotli dehtu. Na hradby dejte též pár rytířů pro boj s nájemnými vrahy. Postavte na obou stranách hradu hradby k ochraně zdrojů. Hradbu postavte i vpravo kamenolomů, kde je ulička, kudy mohou přijít rytíři zezadu. Před útoky pošlete rytíře na koních k místu balist, aby je mohli ihned po jejich postavení zničit. Po zdolání čtyřech útoků přijde zasloužené vítězství. Mise 4 : Limassol, dobytí Kypru Cíl : získat 60 mečů, 60 kovových brnění, dokončení hradu Velmi obtížná mise. Máte málo peněz, prodávat se dá jen dříví, (využívejte i daně). Jako první postavte zbrojnici (k ní kasárny) a nakupte 5 luků. Zdemolujte kvůli zisku kamenů co se dá, věže i zdi, ponechte jen zeď dopředu. V ní postavte bránu a na ní dejte lučištníky s ohněm, na útok. Oni pak sami zlikvidují lvy v předhradí. Pak postavte 4 dřevorubecké chatrče, 2 farmy, 2 kamenolomy a 2 dílny na luky a kožené obleky. Postupně potom postavte ve zdi dvě věže s balistami. Dále jsem postavil 3 zdi: jednu od věže vlevo brány až ke skále, druhou na odbočce (přístup k železu) a třetí dlouhou od věže těsně vedle brány dopředu až k jezírku (tak, aby uvnitř bylo co nejvíce stromů). Postupně pak zdemolujte všechny kamenolomy, vybavujte věže a cimbuří kušiníky a přistavujte kovárny a dílny na brnění. Přicházejí útoky, jste obtěžováni požáry a morem. Na konci jsem měl 7 dolů na železo, 8 kováren a 8 dílen na brnění. Musel jsem odolat asi šesti útokům. Mise 5 : Jaffa, znovudobytí Cíl : dobýt hrad a porazit všechny nepřátele Musíte dobýt hrad a vydržet nájezdy nepřátel. V rozích hradu jsou na zemi rozmístěné balisty. Zničte dalekonosnými katapulty rohové věže, které umožní vstup vojska do hradu. Pak obejděte všemi kušiníky hrad a pobijte většinu stráží na hradbách i vojska uvnitř (dají se ničit i balisty). Pak rytíři na koních, četami palcátníků, kopiníků a halapartníků vnikněte do hradu a pobijte zbytek vojska. Po dobytí hradu pošlete celé své zbývající vojsko do hradu. Pak ihned nakupte jídlo do sýpky a zdemolujte nadbytečné chyše a další nepotřebné stavby. Potom vybudujte ekonomiku a současně rozmístěte vojsko na hradbách a v předhradí. Využijte i muže s kotli žhavého dehtu. Přijdou útoky, první se dá snadno zdolat, ale druhý a třetí jsou masivní. 4) Křížové státy V těchto misích začínáte křižácké výpravy a máte za úkol zabít nepřátelského Lorda. Mise 1: Arménské královsví Nepřítel : Krysa, vévoda de Puce Postavte dřevorubecké chatrče, mléčné farmy a kamenolomy. Na vstupech k sídlu postavte hradby s věžičkami a jednou bránou dole. Nakupte kuše a obleky a postavte je na věžičky a hradby. Odolávejte útokům, pak nakupte asi 20 až 30 palcátů a s nimi zaútočte zezadu na Krysu (nejdříve probít zeď). Oproti uvedenému jsem to vyřešil zcela jednoduše: Postavil jsem základnu a z ní asi 2O rytířů. S nimi jsem ihned zaútočil zezadu na Krysu. Snadné vítězství. Mise 2 : Hrabství Edessa Nepřítel : Had, vévoda Beauregard Postavte dřevorubecké chatrče, mléčné farmy a kamenolomy. Had bude na vás brzy útočit s otroky. Postavte tržnici, dílny na kuše a obleky. Pak postupně postavte vpředu 3 věže s balistami a kušiníky. Budujte ekonomiku. Dalekonosnými katapulty ostřelujte hrad Hada a vypalujte mu farmy. Nakonec ho zabijte. Je možné to vyřešit i rychle, jako v předchozí misi. Postavte základnu a 10 rytířů. S nimi zaútočte přímo na Hada. Snadné. Další tři mise jsou asi nejpracnější a nejtěžší. Proto popisuji můj postup podrbněji. Je jistě více možností, jak cíle dosáhnout, ale mé postupy se mi zdají nejjistější. Mise 3 : Knížectví Antiochie Nepřátelé : Prase, vévoda z Prasečího hřbitova Prase, vévoda Lanýž Zde máte proti sobě dva nepřátele. Postavte 4 dřevorubecké chatrče, 4 mléčné farmy a 3 kamenolomy. U brodů postavte věže s balistami, brány a hradby (tu horní věž co nejblíže k nepříteli!). Nakupte kuše a obleky (asi 20) a rozmístěte je na věžích a hradbách. Postavte základnu, vytvořte asi 35 rytířů a pošlete je za vodu na Krysu vlevo. Postavte dále zápalnou balistu a několikrát s ní podpalte předhradí a zařízení hradu (pak palte na sídlo). Souběžně postavte katapult a shoďte věž na trosky. Potom s rytíři probijte zeď vlevo a zaútočte přímo na Krysu. (Vítězství se mi podařilo těsně před prvním útokem nepřátel.) Pak zkonzolidujte síly a zaútočte zezadu na druhého Krysu (je to obtížné, protože je velmi silný). Dalekonosnými katapulty shoďte obě věže na trosky. Pak Krysu připravte o zdroje: ničte a trvale ostřelujte jeho dřevorubecké chatrče a čtyřmi zápalnými balistami trvale ostřelujte jeho kamenolomy a současně zapalujte zařízení hradu. Jak padne tržnice a není dřevo, máte vyhráno. Ostřelování sídla balistami a horda asi 30. rytířů dílo dokončí. Mise 4 : Hrabství Tripolis Nepřátelé : Vlk, vévoda Plachetka Had, vévoda Beauregard Nejdříve bude útočit Had, potom Vlk. Tvrdý oříšek. Nutná rychlost 20 a rychlá práce ve správném pořadí. Začal jsem postavením čtyř dřevorubeckých chatrčí, čtyř mléčných farem, tří kamenolomů a dvou dolů na železo (byl nutný nákup dřeva). U kamenolomů jsem postavil věžičku s asi 12. luky. Ke kamenolomu jsem též přesunul kopiníky k jeho obraně. Nato jsem postavil po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění. Pak hradba s bránou a cimbuřím směrem k Hadovi. Potom jsem postavil vpravo za skálou obléhací prak (kterým jsem shodil věž s lučištníky na trosky), a dvě balisty, kterými jsem 2x zapálil hrad a ostřeloval sídlo. Pak jsem přisunul asi 20 rytířů a 15 kuší. Kušemi a balistami jsem ostřeloval sídlo a rytíři jsem zaútočil přes věž na trosky. Těžké vítězství se řadou pokusů. U svého sídla jsem pak dostavěl hradbu s cimbuřím a osmi kušemi a pro palbu na praky od Vlka jsem postavil věž s balistou a osmi kušemi (když nedokončíte včas útok na Hada, přijde od Vlka drtivý úder s praky). Pak příprava na útok na Vlka. Postavil jsem na vhodném místě obléhací prak na shození věže s katapultem a potom jinde prak na druhou věž. Pak jsem zápalnou balistou hrad zapálil a přisunutými kušemi (asi 30) ostřeloval sídlo Vlka. Současně jsem ostřeloval sídlo třemi obléhacími praky. Po této přípravě jsem zaútočil přímo na Vlka (pozor na pasti!). Mise5 : Jerusalémské království Nepřátelé: Krysa, “Lasička“ Krysa, “Hranostaj“ Krysa, vévoda de Puce Vlk, vévoda Plachetka Úkol je zničit 4 protivníky a na závěr zabít Lorda. Začal jsem takto: 2 dílny na kuše, 2 dílny na obleky, 4 dřevorubecké chatrče, 3 kamenolomy, dva doly na železo a 4 mléčné farmy (nutný nákup dřeva). Potom jsem postavil hradbu s cimbuřím a s bránou mezi potokem a skálou směrem k prvnímu hradu nepřítele. V první průrvě jsem postavil věžičku a průrvu zatarasil. Druhou průrvu jsem jen zatarasil. Na cimbuří a věžičku jsem postavil luky a kuše, co byly k dispozici. Pak jsem postavil po dvou dílny na meče a brnění. Vše musí probíhat rychle, první útok nepřítele přijde velmi brzo. Tento útok se dá ale snadno odrazit. Do hradby jsem postupně vestavěl dvě věže s balistami a obsadil je kušemi. Na obranu proti všem útokům nepřátel stačí asi 20 kuší a 4 luky na hradbě a věžích a 4 kuše a 2 luky na věžičce v průrvě. Průběžně jsem současně tvořil rytíře a kušiníky. Po dosažení asi 20. rytířů a 20. kušiníků jsem zaútočil na první hrad a zbořil jej. Po doplnění sil přišel na řadu druhý a třetí hrad s asi stejným počtem bojovníků, dá se to zvládnout. Průběžné útoky nepřátel jsem ponechal obraně svého hradiště, zvládli to sami. Poslední hrad je snad nejtěžší z celé hry. Má silné hradby, a spoustu kuší a rytířů. Proto je nutná důkladná příprava. Prvně jsem vpravo za skálou postavil obléhací prak, kterým jsem shodil na trosky dvě pravé věže. Druhý prak jsem postavil vlevo v rohu (pod ochranou kušiníků) a shodil jsem jím na trosky třetí věž. V prostoru svého sídla jsem postavil dvě věže s balistami, aby ostřelovaly kamenolomy nepřítele (asi nebylo nutné). K útoku jsem vytvořil asi 100 kušiníků a 200 rytířů. Pak jsem počkal na útok nepřítele (zmenší se počet vojska ve hradu!) a zleva zezadu jsem zaútočil. Poslal jsem všechny kuše k vstupu do prostoru hradu aby ostřelovaly nepřítele. Současně jsem poslal všechny rytíře k prostřední věži (není opevněna! a je na trosky) a nechal jí zbořit. Pak přes tuto mezeru jsem zaútočil přímo na panovníka. Ačkoli palba nepřátel byla zničující, zvítězil jsem. KONEC.