Stronghold Crusader

Rychlá diskuze

Anketa - Panovníci

Kdo je Váš nejoblíbeněší panovník?

Krysa (6229)
 

Prase (5941)
 

Had (5521)
 

Vlk (8369)
 

Saladin (6668)
 

Kalif (5683)
 

Sultán (5358)
 

Lví srdce (13067)
 

Statistiky

TOPlist

Návody

Návody na Extreme

I tyto návody nám poslal Vlastimil Praus... taktéž děkujeme :-)
Stronghold Crusader Extréme - Návod Úvod: Velké novinky této hry jsou dvě: Především menu vpravo, s pohyblivým sloupcem, který ukazuje, která jeho část se může použít. Je to velká a účinná pomoc při hře. Pak jsou to vnější najímačky nepřítele. Jsou nebezpečné, ale skoro všechny se dají nenávratně zničit např. jednou salvou kamení (musíte to zkoušet), nebo jízdou z menu vpravo, případně hordou rytířů. Vycházel jsem z návodu, zveřejněného na stránkách Crusaderu a pokusil se ho upravit. Přišel jsem také při řešení mise 12 Hostitel na jeden důležitý fígl (aspoň doufám, že jsem to byl já) – zahrazení brodu zbrojnicemi. Podrobně je to v návodu na uvedenou misi. 1. mise - Výhled Vy proti Kalifovi Vy máte 6 000, počítač 12 000 Tato mise Vás připraví na další mnohem obtížnější části kampaně. Především máte příležitost naučit se pracovat s menu a zjistíte, jak fungují nové najímačky. Návod: Postavil jsem dvě věže s balistami a na ně po 2O. lučištnících. Jídlo jsem nakupoval, sady, ani nic jiného se nedá stavět (rozpor s návodem z internetu). Ve vhodném okamžiku jsem vypravil postupně ke třem základnám nepřítele hordu rytířů (vždy jsem v celé hře používal jen šedé rytíře z vlastní základny), aby je zničili. Pak, protože došly peníze, jsem postavil tři kamenolomy a tři dřevorubecké chatrče. Postupně jsem katapultem rozbil bránu a vytvořenou armádu rytířů jsem poslal na Kalifa. 2.mise - Pták v letu Vy s Emirem proti Emirovi s Wazirem s Šerifem Vy máte 6 000, počítač má 6 000 Tohle už není taková legrace, jako v první misi. Musíte vytvořit taktiku, kterou se co nejdříve zbavíte kasáren, protože se jim v pozdější fázi ubránit nedokážete. Návod: Jako první jsem zničil všechny 3 základny poblíž (rytíři a salva kamenů). Teprve potom jsem začal budovat sídlo a ekonomiku. Postavil jsem dvě věže s balistami a lučištníky a sídlo jsem ohradil. Pak jsem zaútočil na Wazira (salva kamenů a rytíři za podpory šípů a současného léčení). Ihned nato jsem napadl sousedního Šerifa (rytíři za podpory lučištníků útok na první bránu, po jejím pádu salva kamenů na vnitřní bránu). Potom útok rytířů na Šerifa za podpory šípů a léčení. Na Emira pak už budete dva. Postavil jsem za hradem spojence dvě věže s praky a ostřeloval Emirův hrad. Za pomoci několika salv a hordy rytířů (a za vydatné pomoci spojence) bylo již dobytí hradu hračkou. 3. mise - Zuřivá zátoka Vy proti Wazirovi s Nizarem a s Emirem Omarem Vy máte 6 000, počítač má 12 000 Nejdříve jsem poslal hordu rytířů k dvěma základnám nepřítele a za pomoci šípů a léčení jsem je zničil. Na zpáteční cestě jsem s týmiž rytíři porazil Nizara. Teprve potom jsem vybudoval sídlo a ekonomiku. U vchodů k sídlu jsem postupně postavil dvě věže s balistami a lučištníky a bránou, a ohrazení jsem uzavřel. Souběžně jsem se bránil útokům. Pak jsem vybudoval armádu. Protože ale mezitím vznikla bez mého přičinění armáda kopiníků (asi 600), zkusil jsem to jen s nimi. Vypravil jsem všechny na Emira a před jejich příchodem k hradu jsem salvou kamení zboural bránu a kopiníci pak snadno zvítězili. Totéž fungovalo i u posledního, Wazira. Vytvořenou armádu rytířů a kušiníků jsem vůbec nepotřeboval! 4. mise - Hadí řeka Vy s Opatem proti Emirovi s Wazirem s Nizarem a s Kalifem Vy máte 21 000, počítač má 60 000 Nelekněte se slušné sumičky, které má počítač. Jelikož máte také nějaký ten groš navíc, můžete se pěkně rozšoupnout. Nejdříve jsem postavil asi 10 rytířů, které jsem ihned poslal na Emira, kterého se mi za pomoci salv šípů podařilo (za minimálních ztrát) zničit. Potom jsem rychle postavil kolem sídla hradbu se čtyřmi věžemi a bránou (hradba od vody až ke kraji mapy). Na věže jsem dal balisty a asi po dvaceti lučištnících. Toto je nutné provést rychle do prvního útoku. Teprve potom (protože máte dost peněz) jsem postavil ekonomiku a další potřebné stavby. Po postavení dostatečně silné armády (a využití vojska vyšlého ze samorobící kasárny) jsem zaútočil na Nizara. Útočit je nutno po vlnách (oheň) a těsně před příchodem vojska shodit bránu salvou kamenů. Opatovi jsem poslal asi dvakrát hordu lučištníků, on byl zase štědrý s penězi. Po pádu Nizara jsem zbylými rytíři zničil samorobící kasárnu Emira, která je poblíž. Pak následoval útok stejným způsobem na Wazira a Kalifa. 5. mise - Bažinatý ostrov Vy proti Wazirovi Vy máte 6 000, počítač má 24 000 Nešel jsem cestou návodu z internetu. Nejdříve jsem postavil dvě věže s balistami a lučištníky (asi 2O) na boj s neustálými útoky. Lučištníky jsem dal i na sídlo. Pak je nutno se vyrovnat se všemi základnami kolem a i se základnou krále. Poslal jsem ihned na jejich likvidaci hordu rytířů (nejdříve na tu, která tvoří rytíře). Základnu krále jsem zničil salvou kamenů a katapultem. Současně s odrážením útoků jsem postavil 3 farmy a 3 dřevorubecké chatrče. Po likvidaci všech základen je už na všechno dost času. Postavil jsem 3 kamenolomy na získávání peněz a dobytí králova hradu byla pak už jen rutina. 6.mise - Fénix Vy proti Kryse s Prasetem a s Kalifem Vy máte 9 000, počítač má 120 000 Postavil jsem 3 dřevorubecké chatrče, dvě pole, mlýn a dvě pekárny Pak dvě věže, jednu na sever, druhou na jih. Na severní věž jsem dal prak a asi 20 lučištníků, na jižní balistu a rovněž 20 lučištníků. Na kulatou věž přišel prak a asi 15 lučištníků. Souběžně jsem na severní straně zahájil výkop příkopu a hradby s bránami na obou stranách. Klíčové je v okamžiku možnosti postavení jízdy z menu poslat tuto na zničení dvou základen Kalifa na jihu. Jinak vás udolají neustálé útoky. Důležité je také včas zničit samorobící kasárnu za Prasetem a Krysou (salvou kamení). Po opevnění sídla a konsolidaci sil jsem postavil asi 40 rytířů a s nimi (za pomoci salv kamení a salv šípů z menu) jsem postupně porazil Kalifa na jihu a i Krysu s Prasetem na severu. To už bylo snadné. 7. mise - Pobřežní léčka Vy proti dvěma Filipům s Maršálem s Krysou a se Sultánem Vy máte 30 000, počítač má 30 000 Musíte pracovat rychle. Vůbec jako první jsem poslal všechny rytíře ze sídla na tři základny nepřítele nahoře. V průběhu cesty k nim jsem současně postavil dvě věže s bránou a hradbou s cimbuřím, vybavené balistami a lučištníky (asi 50). Rytíře po zlikvidování základen jsem poslal domů a vyléčil je. Vše za neustálých útoků a oprav hradby. Teprve potom jsem postavil farmy a chatrče dřevorubců (později i pět dolů na železo). Pak jsem vytvořil další rytíře (asi 50) a poslal je na Sultána (salva kamenů na bránu). Po vítězství konsolidace sil a útok na Filipa II. Zbývající soupeři, to už byla jen rutina. 8. mise - Wazirova pevnost Vy s Maršálem proti Wazirovi Vy máte 6 000, počítač má 12 000 Tady jsem šel úplně jiným směrem než návod z internetu. Postavil jsem ohrazené sídlo s jednou věží a bránou. Na věž jsem dal 20 lučištníků a balistu (s dostřelem na základnu na skále) a na bránu dalších 10 lučištníků. Ihned po možnosti salvy kamenů jsem zničil první základnu za vodou. Postupně, současně s odoláváním útokům, jsem zlikvidoval všechny základny salvami kamení. Teprve potom jsem postavil farmy a dřevorubecké chatrče. Pak už jen postavení hordy rytířů (peníze od Orlího spáru z menu). Starost byla jen objevení přístupu do hradu, je na skále. Je nutno zbourat čelní kulaté věže a zdi, pak je možno vpravo proniknout k hradu. Vlastně poměrně snadná mise. 9. mise - Soutok řeky Vy proti Praseti se dvěma Šerify a s Krysou Vy máte 6 000, počítač má 12 000 Hned pošlete rytíře a halapartníky na modrého Šerifa. Pak postavte věž s katapultem tak, aby dostřelila na obě základny nahoře. Pak ohraďte brod zdí s bránou a cimbuřím. Potom postavte farmy a dřevorubecké chatrče (souběžně zabijte modrého Šerifa). Věž a hradbu vybavte lučištníky (asi 2x20) a odolávejte řadě útoků. Souběžně zničte salvami kamení všechny vnější základny nepřátel. Krysa byl snadný, neměl kamení na opravy. Šerifův hrad jsem ze strany brány podpálil, salvou kamení zbořil bránu a rytíři dílo zkázy dokonali. 10. mise - Ohrada Vy proti třem Šerifům Vy máte 6 000, počítač má 6 000 Jako první jsem poslal asi 20 otroků vykopat příkop přes celé údolí. U příkopu jsem postavil věž s balistou a lučištníky a bránu s padacím mostem. Pak základna, sídlo techniků, tržnice a 3 farmy. Jak to bylo možné, poslal jsem jízdu na obě základny poblíž. Ihned po jejich zničení jsem stejnou jízdou zničil i obě základny mezi hrady. Pak už nebyl žádný problém, dokončil jsem stavbu sídla a vypravil zprava vojsko na hrady. Ten nalevo byl nejtěžší. 11. mise - Široká otevřená planina Vy se Lvím srdcem a s Filipem proti Vlkovi s Emírem s Nizarem a s Kalifem Vy máte 21 000, počítač má 60 000 Hned na začátku postavte 2 věže s balistami a lučištníky směrem k Vlkovi. Na Vlka pak vytáhněte rovnou s 30 assasiny a skoncujte to s ním. Assasiny, kteří zbyli pošlete na zničení základny s věží u Kalifa. Potom vybudujte sídlo a vykopejte příkop směrem k Filipovi. Souběžně ničte salvami kamení ostatní základny vně hradů. Souběžně se také braňte útokům a pomáhejte Filipovi zasíláním jízdy (postupně jsem poslal asi 60 jezdců, peněz je dost). Pak nashromážděte rytíře (musíte jich mít hodně) a vypravte se na Kalifa. První bránu rozbijte katapultem, druhou salvou kamení. Pak frontální útok na Kalifa za podpory salv šípů. Pak konsolidace sil, vytvoření dalších rytířů a útok na Emira přes věž s katapultem. Zbývá Nizar, první bránu zničí rytíři, pak salva na věže a přímý útok. 12. mise - Hostitel Hráč vs Maršál se Lvím Srdcem s Wazirem s Emirem s Šerifem s Filipem s Prasetem Hráč 6 000, počítač 6 000 Obtížná mise. Nejdříve jsem vybudoval dva příkopy (nejdříve s otroky, později i s kopiníky). Jeden u železa přes brod k Lvímu srdci a druhý od vlastní samorobky (druhé zprava) k vodě. Zde jsem také postavil věž s bránou, balistou a lučištníky. Od brány doprava jsem postavil až k hranici mapy zeď. Do prvního útoku musejí být příkopy vykopány a věž vyzbrojena (jinak misi nezvládnete), musíte proto pracovat rychle (při zpomalení hry na 20) a použít hodně sil. Souběžně jsem postupně u brodu k Lvímu srdci postavil bránu s dvěma věžemi, vybavené balistami a lučištníky. Další útoky ze severu jsou drtivé, přišel jsem ale na prima fígl: brod jsem na mém břehu zahradil třemi zbrojnicemi. Přišedší podpalovači je zapálili a všichni ostatní nepřátelé pokračovali v cestě a všichni také v ohni shořeli! Hoření trvalo dost dlouho, takže souběžně jsem salvami kamení zničil všechny základny. Zábrany u brodu jsem po jejich pádu 2x obnovoval. Po zničení základen jsem kopiníky a palcátníky (20) zaútočil na Lví srdce a po jeho pádu na Prase (pozor na pasti u brány, pošlete tam nejdříve kopiníky). Potom po konsolidaci sil jsem pokračoval na Filipa 1, pak hned na další a skončil jsem Wazirem. Mimochodem – před posledním útokem jsem měl snad 1000 kopiníků 13. mise - Nejlepší přátelé Hráč s Wazirem proti Lvímu Srdci s 4 Šerify Hráč 9 000, počítač 120 000 Jako první jsem najal 8 rytířů a poslal je na dolní najímačku nepřítele. Pak jsem ihned začal kopat s otroky příkop na jižní straně od vody k vodě. Směrem k bráně Šerifa z Derby před příkop jsem postavil dvě věže s balistami a lučištníky a bránou vedle. Najímačku nahoře jsem zničil salvou kamení ihned jak to šlo. Směrem k dvěma brodům před Šerifem z Nottinghamu jsem postavil další dvě věže s balistami a lučištníky. Nezapomeňte včas podpálit pomocí otroků Šerifa z Lincolnu (za mně to 2x udělal spojenec), jinak neuspějete. Po pohasnutí ohně jsem rytíři na něho zaútočil, salva kamení na bránu a šípy. Po konsolidaci sil jsem zápalnými balistami podpálil hrad Šerifa z Derby a osvědčeným způsobem ho porazil. Ihned potom byl na řadě Richard Lví srdce. Pak útok na Šerifa z Nottinghamu a nakonec na nejsilnějšího – Šerifa z Leicestru. U všech hradů pomáhal spojenec, nejdůrazněji u posledního. K tomu byl nejlepší přístup od dolů na železo. Náročná mise, ale peněz bylo dost. 14. mise - Pavoučí ostrov Hráč vs Emir s Nizarem a se Lvím Srdcem Hráč 30 000, počítač 30 000 Nejdříve vypravte rytíře na zničení najímačky, která produkuje jízdu. Pak vybudujte příkopy na všech úzkých místech přístupu nepřátel k sídlu (kromě té cesty, kde máte vlastní najímačku, tu zahraďte dvěma zbrojnicemi). Najímačku obětujte. Poté vybudujte dvě a dvě věže s balistami a lučištníky směrem k přístupům k sídlu. Pak zničte salvou kamení najímačku, která produkuje obrněnce a katapulty. Potom postupně za obranných bojů zničte zbývající najímačky nepřátel. Pak se s rytíři vypravte na Lví srdce, asi 25 rytířů a salva kamení na věž to spraví. Nizar je těžší oříšek, má dokola příkop. Zápalnými balistami za podpory šípů se dá vlevo podpálit. Též vlevo se dá kopiníky za podpory šípů vodní příkop zaházet. Pak už horda rytířů v okamžiku dohořívání dokoná dílo. Na Emira útok vlevo přes věž, již snadné vítězství. 15. mise - Rozdělené Hráč se 2 Lvími Srdci proti 2 Kalifům s Wazirem Hráč 6000 Počítač 12 000 Nejdříve jsem poslal 10 rytířů na najímačku vpravo v průrvě. Pak jsem postavil jednu věž s balistou a lučištníky. Dále jsem postavil 3 farmy a dva kamenolomy. Potom jsem salvou kamení zničil najímačku vpravo nahoře na kopci, produkující rytíře. Po zničení najímačky v průrvě jsem rytíře poslal na najímačku vpravo dole na kopci. Po obranných bojích jsem salvou kamení zničil najímačku vlevo nahoře na kopci, produkující rytíře. Pak jsem jízdou z menu zničil najímačku vlevo dole a následně tu v průrvě. Příkop jsem nemusel stavět. Pak vybudování armády a útok na Kalifa vlevo, pak Emir a další Kalif. 16. mise - Žárliví sousedé Hráč vs Vlk s Prasetem s Krysou s Hadem a s Opatem Hráč 6 000 Počítač 6 000 Jako první pošlete všechny halapartníky na Prase a kušiníky postavte na sídlo. Pak nakupte asi 30 rytířů a pošlete je na Krysu a následně na Opata. Souběžně zničte salvou kamení základnu u Krysy, později i základnu u Opata. Had není problém, na Vlka musíte mít aspoň 60 rytířů. 17. mise - Tři malá prasátka Hráč vs 3 prasata Hráč 9 000 Počítač 120 000 To, že se tři Prasata (dle návodu) dají zničit ihned, jsem zkoušel, bez úspěchu. Postupoval jsem tedy klasickým způsobem. U vstupů na vyvýšeninu se sídlem jsem postavil po jedné věži a bráně. Na věže balisty a 20 lučištníků. Na brány 15 lučištníků. Ti pak stačí zvládat masivní útoky palcátníků. Při obranných bojích jsem postupně salvami kamení zničil všechny tři vnější základny nepřátel. Pak už zase klasický způsob, horda rytířů a salva kamení za podpory šípů. Snadné. 18. mise - Lví Srdce Hráč vs Lví Srdce Hráč 6 000 Počítač 24 000 Nejdříve je nutné zničit všechny lvy, kteří jsou na vaší plošině. Použil jsem arabské lučištníky a pár rytířů. Pak jsem postavil dřevorubecké chatrče, farmy a doly na železo. Ke vstupu co nejdále k Lvímu Srdci jsem postavil dvě věže s bránou a hradbou. Věže a bránu jsem obsadil asi 50. lučištníky a balistami, Lví Srdce je velmi silný a jeho útoky jsou drtivé. Potom jsem souběžně s obrannými boji postupně zničil všechny jeho základny (nejdříve ty, které produkují obrněnce). Konec nebyl snadný, Lví Srdce je opravdu silný. Katapultem a salvami kamení jsem nejdříve shodil tři věže na trosky. Pak jsem se silnou armádou zaútočil přes věž na trosky (za podpory salvy kamení a salv šípů) přímo na Lví Srdce. Obtížné vítězství. 19. mise - Rozcestí Hráč vs Nizar s Wazirem s Kalifem a s 2 Emiry Hráč 21 000 Počítač 60 000 Těžká mise, najímaček je 10 a soupeři jsou silní. Jako první pošlete rytíře, které máte, na Nizara. Souběžně do jeho zničení dobudujte svůj hrad. Postavte padací mosty, základnu a sídlo techniků. Postupně vytvářejte množství lučištníků. Postavte do hradeb čtyři věže s balistami a lučištníky (aspoň po 20). Lučištníky dejte i na věžičky a brány. Postavte v hradu tři dalekonosné katapulty, kterými snadno zničíte tři najímačky na jihu. Po zničení Nizara přijde masivní útok. Nenechte si zasypat příkop, pak se neubráníte. Po zdolání útoků začněte ničit postupně všechny najímačky. Já začal těmi, které mohou produkovat vojáky, kteří mohou zasypávat příkop (dají se zničit jednou salvou kamení!). Po zničení všech najímaček se vypravte na žlutého Emira, který obtěžuje palbou katapultů. Horda rytířů a salva kamenů na věž to jistí. Pak jděte na Satira a Kalifa. Poslední, oranžový Emir už není problém. 20. mise - Konečné vítězství Hráč vs 2 Saladinové se 2 Lvími Srdci Hráč 12 000 Počítač 6 000 Těžká mise, máte i málo peněz. Zničení všech Saladinů hned na začátku se mi nepodařilo (nepřišel jsem na to, jak by se to dalo udělat). Šel jsem proto na to jiným způsobem, než navrhuje návod. Takže jsem postavil sídlo, základnu a sídlo techniků. Ihned poté jsem vytvořil 9 techniků a s nimi postavil 3 dalekonosné katapulty, kterými jsem zaútočil palbou na tři základny nepřátel: modrou, žlutou a oranžovou, na které se dá dostřelit ze sídla. Současně jsem opevnil sídlo, směrem k základnám (žluté a oranžové) jsem v prolukách skal postavil po dvou věžích s bránami, balistami a lučištníky. Další proluky jsem zahradil zdí tak, aby sídlo bylo uzavřeno. Jak se to dalo, jsem zničil salvou kamení základnu u černého Lvího Srdce. Souběžně byly katapulty zničeny další tři základny. To bylo pro úspěch klíčové, počet útočníků se tak radikálně snížil. Dál jsem v sídle postavil tři kamenolomy (peníze) a čtyři farmy. V průběhu odolávání útokům jsem postupně zničil všechny ostatní základny. Pak už to byla rutina, blízkým nepřátelům, kteří mě ostřelovali, jsem shodil katapulty věže s praky na trosky. Začal jsem s černým a pokračoval modrým, atd. KONEC.