Stronghold Crusader

Rychlá diskuze

Anketa - Panovníci

Kdo je Váš nejoblíbeněší panovník?

Krysa (6229)
 

Prase (5941)
 

Had (5521)
 

Vlk (8369)
 

Saladin (6668)
 

Kalif (5683)
 

Sultán (5358)
 

Lví srdce (13067)
 

Statistiky

TOPlist

Návody

Crusader - Návod na 50 misí

Poděkujte panu Vlastimilu Prausovi, který mi poslal svou verzi návodů na strongholda crusadera, za to, že ji zde mohu vystavit :-) Staré návody se bohužel ztratily při špatné opravě stránek, za to bych se zde chtěl ještě jednou omluvit.
1. mise - Příjezd Vy versus Sultán Ahmed Hráč začíná s 4 000, počítač s 2000 Postavil jsem základnu a vytvořil 20 rytířů a 10 vrhačů ohně. Ihned potom jsem vyrazil se všemi vojáky k nepříteli. Nejdříve vrhači ohně a následně všichni vojáci frontální útok na sultána. Vítězství. 2. mise - Dělba práce Vy versus Kalif "Šakal" Hráč začíná s 2 000, počítač s 2 000 Postavil jsem základnu a tržnici a vytvořil jsem 20 rytířů a 8 vrhačů ohně. Ihned potom jsem vyrazil na nepřítele a všemi vojáky zaútočil přímo na kalifa. Vítězství. 3. mise - Neplodná země Vy s Lvím srdcem proti dvěma Kalifům Vy máte 10 000, počítač má 10 000 V mé verzi (1.0) není možné použít katapulty protože věže pro ně se dají stavět jen na několika místech a ty jsou daleko od hradů nepřítele (praky se též nedají nikde stavět). Nejdříve jsem postavil 5 dřevorubeckých chatrčí, 6 mléčných farem, 2 doly na železo a 2 kamenolomy. Pak základnu žoldnéřů, zbrojnici, kasárna, 2x výrobu kuší, obleků, mečů a brnění, sídlo techniků, tržnici a čtyři chyše. Sídlo jsem plně ohradil s napojením na spojence. K tomu brána a jedna věž s balistou směrem na sever a jedna brána a věž s balistou u spojence. Pro boj s prvním hradem jsem postavil asi 20 kušiníků u brodu vzadu tak, aby dostřelili až na zadní bránu a věž vpravo. Pak jsem přisunul k brodu asi 45-55 rytířů. Spojenec mezitím nezávisle začal bourat hradby a útok je třeba načasovat tak, aby v okamžiku proražení druhé hradby byli rytíři poblíž (hradby jsou periodicky obnovovány). Pak přímý útok na panovníka. Pro boj s druhým hradem jsem měll asi 70 kušiníků (včetně obranných na hradbách) a asi 110 rytířů. Postupně jsem je přisunul přes brody na severu k boku hradu. Mezitím Richard zahájil frontální útok na čelo hradu s praky, balistami, beranidly a kopáči. Po poražení zdi jsem poslal 3 skupiny rytířů postupně (první skupiny vyhoří ohně) přímo na panovníka (kuše na podporu útoku za potok). Na čtvrtý pokus Vítězství. 4. mise - Starý přítel Vy proti Praseti Vy máte 2 000, počítač má 4 000 Nenašel jsem způsob, jak ho zničit dle návodu hned ze začátku. Já jsem postavil 4 dřevorubecké chatrče, 4 mléčné farmy a kamenolom. Pak jsem postavil u kamenolomu věž na kterou jsem umístil asi 15 lučištníků (a zbořil schody). Následoval boj s příchozími kušiníky a hlavně s hordou palcátníků. Po boji se situace uklidnila a zatímco Prase stavěl hrad, já jsem postavil druhou věž a na obě věže jsem dal katapulty a zahájil ostřelování (hradby nebyly třeba). Pak jsem prodával kamení a dřevo a kupoval rytíře. Když jich bylo asi 35, zaútočil jsem na palbou zdecimovaného Prasete. Poměrně snadné Vítězství. 5. mise - Arabské dobrodružství Vy proti třem Hadům Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Nejdříve jsem postavil 5 dřevorubeckých chatrčí, 4 mléčné farmy (později 7) a kamenolom vpravo (později jsem postavil druhý). Následovaly 2 doly na železo a dvě věže s balistami a s asi 10.luky (jedna u nejširšího výstupu k sídlu a druhá u železa. Později jsem přistavěl i věžičku k ochraně mléčných farem a druhého kamenolomu (vlevo). Pak jsem postupně postavil 2 dílny na kuše, obleky, meče a brnění, zbrojnici, kasárna a tržnici. Souběžně jsem tvořil kušiníky, rytíře a lučištníky. Během výstavby jsou útoky od nepřítele, které balisty na věžích a lučištníci zvládnou. Po vytvoření vojska ( pro modrý hrad, u kterého jsem začal) stačilo asi 20 kušiníků a 30 rytířů. Pak jsem poslal kuše a luky k hradu a postupně likvidoval lučištníky na věžích, sídle a bráně (výhoda je, že padlé nikdo nenahrazuje). Pak přisunutými rytíři ve dvou vlnách (první prorazila zeď) rozhodl bitvu.Po boji jsem konsolidoval sídlo a okolí a tvořil nové vojsko. Druhý a třetí hrad (jižně od dobytého) jsem zdolal stejným způsobem. Vítězství. 6.mise - Nekonečná poušť Vy s Lvím srdcem proti Vlkovi Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Můj postup byl daleko jednodušší než je v návodu: Hned na začátku jsem ze základny žoldnéřů vytvořil asi 60 rytířů a 30 lučištníků (nic jsem nestavěl). Ihned potom jsem je přisunul k hradu Richarda (Richard mně pomáhal střelbou luků a palbou praků). Když tam došli, poslal jsem asi 10 rytířů rozbít bránu, když byla žlutá, poslal jsem ostatní rytíře k bráně a lučištníky na dostřel sídla. Po pádu brány frontální útok na panovníka. Snadné a rychlé vítězství. 7. mise - Řecký oheň Vy proti dvěma Kalifům Vy máte 2 000, počítač má 4 000 Na začátku jsem postavil čtyři dřevorubecké chatrče, 4 mléčné farmy a kamenolom (později ještě jeden). Pak jsem postupně s prodejem postavil tržiště, hradbu s věží a balistou před brodem, věž s balistou poblíž hradu, pak dvě dílny na kuše a obleky, zbrojnici, kasárna,sídlo techniků a základnu žoldnéřů. Na věže navíc luky a kuše. Postupně jsem připravil armádu asi 40. rytířů a 30. kušiníků. Pak postupný útok (asi 8 rytířů na rozbití věže poblíž panovníka, asi 10 rytířů na iniciaci ohně, zbytek přímo na kalifa). Nesnadné vítězství. Druhý hrad je těžší oříšek. Postupoval jsem takto: Po zboření prvního hradu jsem u potoka postavil dalších pět věží s balistami a umístil na ně po šesti lučištnících. Takto se snadno odolá periodickým útokům nepřítele. Postupně jsem pak postavil asi 30 kušiníků a 100 rytířů (peníze z prodeje kamení a dřeva). V přestávkách mezi boji jsem je přemístil do levého rohu nahoru (naproti přes potok) mimo působnost nepřátel. Pak jsem vytvořil u skály vlevo přístupu ke hradu tři pozemní katapulty a zahájil palbu na věže a zdi (nutno periodicky nabíjet). Po chvíli palby jsem poslal po 4. skupinách všechny rytíře k hradu, kde po proražení zdi zaútočili přímo na panovníka. Vítězství, které mě stálo řadu neúspěšných pokusů, protože jsem neuměl postavit pozemní katapult. 8.mise - Čas písků Vy proti čtyřem Krysám Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Já jsem našel (myslím) lepší způsob, než je v návodu: Nejdříve jsem vytvořil asi 20 rytířů a ihned zaútočil na dolní hrad. Po jeho dobytí jsem postavil 3 mléčné farmy, pak u brodu bránu a hradbu kolem celého sídla. Později 3 dřevorubecké chatrče. Na cimbuří u brány jsem umístil co nejdřív 8 lučištníků. Pak jsem u brány postavil věž s balistou (nákup kamení) a obsadil ji asi 12 lučištníky. Později druhá věž s balistou a luky. V lomu jsem postavil co nedále od brodu 2 kamenolomy. Následovaly dodávky kamení, jejich prodej a tvorba rytířů po asi třiceti na každý hrad. Souběžně probíhají přes brod útoky nepřátel, obrana na ně stačí. Pak už bez problémů: útok na dolní hrad dvěma skupinami rytířů, první probije hradbu, druhá dílo zkázy hradu dokoná. Další hrady stejně tak. Poměrně snadné vítězství. 9. mise - Oáza Vy proti Saladinovi Vy máte 2 000, počítač má 2 000 Já použil první možnost návodu: Vše jsem prodal, postavil za vše rytíře a po několika pokusech zvítězil. 10. mise -Země palem Vy s Krysou proti Sultánovi s Saladinem Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Nejdříve jsem ohradil sídlo, vpředu brána s dvěma věžemi s balistami a osmi lučištníky (později třetí věž). U souseda jsem postavil stejnou věž, později i druhou. Dále jsem postavil 3, později 4 mléčné farmy a 4 chatrče dřevorubců. Pak jsem vytvořil armádu asi 30. rytířů, se kterými jsem ve dvou vlnách (první vlna zboří věž) zaútočil na Sultána a zvítězil. Druhý hrad byl těžší oříšek. Po opravě škod z protiútoků jsem vzadu za sídlem postavil 2 kamenolomy a postupně tvořil vojsko (z prodeje kamenů a dřeva). Na konci jsem měl asi 80 rytířů a 9 techniků. Vojsko jsem k Saladinovi přisunul z boku od zničeného hradu, kudy nevedou protiútoky. Pak jsem počkal na výpad nepřítele k protiútoku (ubydou obránci hradu), postavil 3 obléhací praky a jimi rozbil bránu. Pak opět ve dvou vlnách útok přímo na Saladina. Vítězství. 11.mise - Skalnaté údolí Vy proti třem Prasatům Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Těžká a i pracná mise. Na začátku jsem postavil 4 dřevorubecké chatrče 3 mléčné farmy (aby byly uvnitř hradu!), základnu žoldnéřů a kamenolom (později navíc 2 kamenolomy pro zisk peněz). Hradba odshora od lomu na kámen až dolů k močálu, pak roh doprava až ke kraji mapy. Hradba s bránou, postupně se třemi věžemi s balistami, věžičkou u lomu a cimbuřím dole u rohu hradby. Podél hradby vodní příkop, padací most a na věžích asi po 12. lučičtnících a 5. kuších (na věžičce 6 kuší, na cimbuří 12 kuší). Pak postupně tržiště, 2 dílny na kuše, obleky, meče a brnění, zbrojnice, kasárna a sídlo techniků. V průběhu hry pak tvorba vojska (při útoku na první hrad jsem měl asi 40 kuší, 10 techniků a 90 rytířů). Postupně přicházejí útoky od nepřítele, vždy po boji oprava hradeb a konsolidace sil. V přestávkách přesun vojska až nahoru k lomu na železnou rudu mimo dostřel nepřátel. Pak útok (počkat na odchod vojáků z hradu!), zezadu na první hrad (jsou to vlastně hrady 2): posun kuší na dostřel hradu a stavba asi tří katapultů (zpočátku ostřelování kameny, pak krávy). První vlna rytířů probije zeď, druhá zaútočí na obránce a třetí, nepočetnější, přímo na panovníka. Pak konsolidace sil, tvorba vojska a jeho přesun na stejné místo. Druhý a třetí hrad se dá zdolat stejným způsobem zezadu jako první, jen jsem použil 2 balisty na zbourání věží a zdi. Zasloužené vítězství po mnoha pokusech. 12.mise – Zátoka (správně asi Soutěska) Vy proti Lvímu srdci Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Jako první jsem postavil základnu žoldnéřů, věž s balistou a 10. lučištníky a sídlo techniků. Potom přišly 3 mléčné farmy a 4 dřevorubecké chatrče. Pak jsem postavil druhou věž se stejným obsazením a hradbou s bránou od skal až k okraji mapy (uzavření prostoru sídla). Pak třetí věž s katapultem s lučištníky a útokem na levou věž nepřítele. Pak jsem co se dalo prodal a za všechny peníze vytvořil rytíře. Pak jsem celé vojsko přemístil soutěskou do jazyků vlevo, které jsou mimo dostřel. Pak jsem poslal asi 10 rytířů dobourat věž a po jejím pádu útok přímo na panovníka. Poměrně snadné vítězství. 13.mise - Žhavá poušť Vy proti dvěma Kalifům Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Návod sice navrhuje vodní příkop, ale já šel cestou postavení hradby (pro příkop jsem nenašel místo). Musí jít vše ráz na ráz. Na začátku jsem postavil dvě dřevorubecké chatrče a dvě mléčné farmy (tak, aby byly uvnitř hradby). Pak jsem postavil první věž s balistou u skály mimo dostřel nepřítele (k tomu sídlo techniků) a postavil malou hradbu u lomu na železo k zabránění vstupu nepřítele (chtěl by tu postavit svůj lom). Pak jsem nakoupil kamení pro stavbu hradby a pro druhou věž (tržiště). Postavil jsem hradbu od skály (věže) až k okraji mapy. Pak jsem postavil druhou věž s katapultem vedle věže s balistou a zahájil palbu na tři věže blízko sebe. Pak jsem postavil dva lomy na železo (jediný zdroj peněz, později jsem postavil třetí). Pak základna žoldnéřů a tvorba lučištníků k obraně hradu proti nájezdům. Pak prodleva pro zisk peněz na žoldnéře a pro zboření tří věží, které pálí ohnivé šípy. Kalifa ostřelujte dále, až do té doby, kdy nebude mít kamení na opravu hradby. Pak útok přímo na kalifa, musel jsem mít asi 65 rytířů. Když po vítězství zbyde dost rytířů, můžete zaútočit přímo na druhého kalifa. Nesnadné vítězství. 14.mise - Země arabů Vy s Prasetem proti Sultánovi se Saladinem a s Kalifem Vy máte 2 000, počítač má 2 000 Začal jsem vybudováním čtyř dřevorubeckých chatrčí, tří mléčných farem a kamenolomu. Pak jsem postupně postavil kolem sídla hradbu s bránou a dvěma věžemi směrem k modrému hradu naproti. Věže jsem vyzbrojil balistami a asi 8. lučištníky (k tomu základna žoldnéřů a sídlo techniků). Pak po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění (k tomu zbrojnice, tržiště a kasárna). Pak tvorba vojska, pro první (modrý) hrad jsem postupně postavil asi 40 kuší, 60 rytířů a 8 techniků, které jsem postupně přisunul zleva k hradu. Zde jsem postavil věž s katapultem a dvěma obléhacími praky. Po delším ostřelování kameny i krávami jsem zaútočil (po proražení zdi balistami) přímo na panovníka, první vítězství po několika pokusech. Potom konsolidace sídla (oprava, prodej, doplnění vojska). Pak jsem vojsko přesunul na druhou stranu mapy doprava od menšího hradu (asi 40 kuší, 40 rytířů a 8 techniků). Zde byl boj jednodušší, kuše ostřelovaly hradby, dvě balisty probily zeď a asi 40 rytířů porazilo kalifa. Třetí hrad (Saladinův) byl tvrdší oříšek. Po konsolidaci sídla jsem nakoupil 30 lučištníků, 40 rytířů a 12 techniků. Dále jsem vytvořil 60 kuší a 80 rytířů v brnění. Celé vojsko jsem přesunul vpravo hradu mimo dostřel (zkoušel jsem neúspěšně i levou stranu). Pak jsem přisunul lučištníky a kušiníky blíže ke hradbám, ti zničili balistu a katapult na věžích a ostřelovali stráže na věžích. Současně jsem dal do pohybu rytíře ve třech vlnách. Čtyři balisty mezitím ostřelovaly bránu do hradu. První vlna rytířů dokončila zbourání brány a dvě další vlny rytířů porazily Saladina – vítězství. 15.mise - Lví hříva Vy proti Lvímu srdci Vy máte 2 000, počítač má 4 000 (armádní mapa*) Moje metoda: Na začátku jsem postavil tři dřevorubecké chatrče, 3 mléčné farmy a kamenolom. Potom jsem postavil věž s balistou co nejblíže k hradu nepřítele a obsadil ji lučištníky ze sídla. Pak jsem sídlo ohradil od kraje mapy k věži a doprava k jezírku a dále ke kamenolomu (tak, aby vše vybudované bylo uvnitř hradeb). Pak dvě dílny na kuše a obleky a druhý kamenolom. Potom jsem tvořil armádu – 20 kuší, 60 rytířů a 12 techniků (k tomu potřebné stavby, peníze z prodeje kamení a dřeva). Vojsko jsem pak přesunul k útoku vlevo hradu. Pak jsem dvěma obléhacími praky zboural do trosek věže s balistami v zadní části hradu vždy z úkrytu za skalami. Pak jsem poslal rytíře do útoku a současně s obléhacím prakem vedle věže zboural bránu. Poměrně snadné vítězství. 16.mise - Pouštní lovec Vy proti dvěma Saladinům Vy máte 2 000, počítač má 4 000 Na začátku jsem postavil tři dřevorubecké chatrče, 3 mléčné farmy a kamenolom. Pak jsem postupně postavil kolem sídla hradbu s bránou a dvěma věžemi s balistami a lučištníky (základna). Současně jsem pomocí deseti otroků začal kopat kolem celé hradby příkop. Po dokončení hradby jsem postavil druhý kamenolom a dva doly na železo. Vše včetně mléčných farem uvnitř hradeb. Pak po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění (k tomu potřebné stavby). Po dokončení výstavby sídla jsem začal tvořit vojsko, pro útok na první hrad (vpravo nahoře) jsem měl asi 40 kuší, 30+80 rytířů a 12 techniků. Útok jsem začal rozbitím nejbližší věže s katapultem (jen na trosky, ne celou!) pomocí obléhacího praku. Pak jsem vhodným postavením obléhacích praků (u některých za pomoci kuší) zničil do trosek i ostatní 3 věžě. Potom jsem postavil dvě zápalné balisty na útok a zapálil hrad (stačí útok na nejbližší objekt, ten podpálí zbytek). Potom stačí už jen čekat na dostatečné zničení obránců a zaútočit na bránu a pak na panovníka. Obtížné vítězství. Druhý hrad: Přesunul jsem vojska vlevo hradu, tam co je brána. Měl jsem připraveno 30 lučištníků, 50 kuší, 15 techniků a asi 120 rytířů. Nejdříve jsem postupně obléhacími praky a za pomoci kuší zbořil 4 věže na této straně hradu. Pak jsem pomocí dvou zápalných balist zapálil hrad. Po nějakém čase jsem pomocí kuší a luků likvidoval luky na hradbách a osazenstvo sídla. Pak zastavení ohně a útok rytířů přes zboření brány na panovníka. Zasloužené vítězství. 17.mise - Velbloudí království Vy proti třem Sultánům Vy máte 2 000, počítač má 8 000 (armádní mapa) Máte svůj hrad uprostřed tří kruhových nepřátelských hradů. Začal jsem třemi dřevorubeckými chatrčemi, třemi mléčnými farmami a po dvou dílnami na kuše a obleky (později dvě dílny na meče a brnění). Pak tržiště, zbrojnice a demolice dvou vnějších bran (zisk kamenů). Potom dva kamenolomy a dva doly na železo. Potom postupně tři věže s balistami a lučištníky, začal jsem věží u modrého hradu, kde jsou první protiútoky. Po vybavení obrany vytvoření vojska v počtu asi 40. rytířů. Pak postupné útoky na hrady, začal jsem žlutým. Nejdříve nová věž s prakem a obléhacím prakem vedle. Po ostřelování útok na panovníka. Poslední jsem nechal modrý hrad. Pracné vítězství. 18.mise - Neplodná země Vy proti pěti Hadům Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Začal jsem s třemi dřevorubeckýmí chatrčemi a třemi mléčnými farmami. Pak jsem postupně budoval hradbu od skály u lomů na kámen až dolů ke kraji mapy s bránou dole. Protože jsem nenašel způsob, jak mít kamenolomy uvnitř hradu, opevnil jsem soutěsku nahoře dvěma věžemi s balistami a po 12. lucích a kuších. Dále jsem postavil stejné věže u brány a asi uprostřed hradby. Současně jsem kopal příkop s padacím mostem. Pak jsem postavil po dvou dílny na kuše a obleky a to, co k tomu patří. Nahoře u kamenů jsem postavil dva kamenolomy jako zdroj peněz. Potom jsem vytvořil první vojsko pro útok na fialový hrad (9 techniků, 30 kuší a 40 rytířů). Vojsko jsem poslal postupně dopředu za skálu. Pak jsem kušemi pobil lučištníky na první věži, postavil balistu a shodil na trosky obě věže. Pak jsem zápalnou balistou zapálil hrad. Až shořel, útok rytíři přímo na panovníka. Potom opravy a obnova ztrát a posily na věže. Další hrady za fialovým už jsou snadnější. Pro dobytí každého jsem doplnil vojsko (vždy na asi 12 techniků, 30 kuší a 40 rytířů) a poslal ho zespoda k hradu. Balistou jsem shodil první věže na trosky, pak jsem hrad zapálil a zaútočil přes zbořenou věž na panovníka. Pracné vítězství. 19. mise - Schůzka s minulostí Vy proti Vlkovi Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Můj postup je oproti návodu jednodušší: Začal jsem jako vždy třemi dřevorubeckými chatrčemi, čtyřmi mléčnými farmami a kamenolomem (později ještě jeden). Pak jsem vystavěl kolem sídla hradbu s bránou tak, aby lomy na kámen a stromy byly uvnitř. K hradbám jsem přistavěl tři věže s balistami a vybavil je asi 12. kušemi a luky. Pak jsem postupně vybudoval vojsko (asi 12 techniků, asi 45 kušiníků a asi 50+50 rytířů. Vše jsem přesunul postupně vlevo hradu, tam co jsou kamenolomy nepřítele. Pak jsem dvěma balistami shodil dosažitelné věže do trosek. Nato jsem zaútočil: přisunul jsem kuše na dostřel brány apak ve třech vlnách útočil rytíři. První vlna (asi 12 rytířů zboří dílny před bránou a pak i bránu. Po pádu brány všichni útokem na panovníka. Zkoušel jsem i zaútočit i zprava za lomy na železo, ale neuspěl jsem, je zde důkladnější obrana. Těžké vítězství. 20. mise - Saracen Vy s Lvím srdcem proti třem Kalifům Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Náročný začátek (máš jen 2000 peněz a nemáš zdroj jídla). Zpomalení hry na asi 20%. Rychle postavit dva kamenolomy, základnu, tržistě a chyši. Pak prodej všech kamenů a rytíři za všechny peníze (měl jsem jich 28). Rytíře ihned poslat na kalifa. V přestávce na pochod postavit dřevorubeckou chatrč na brodu u černého kalifa. Pak útok přímo na kalifa, po několika pokusech (a při rychlé práci, kdy si žlutý kalif nestačí vyrobit dost lučištníků) se to podaří. Druhý, žlutý hrad je snadnější. Pořídil jsem si vojsko o počtu asi 55 rytířů a 9. techniků. Pomocí katapultu a obléhacího praku jsem shodil asi 6 dosažitelných věží na trosky. V mezičase hrozí útoky přes brod s chatrčí (která byla zničena), postavil jsem zde hradbu. Pak při útoku Richarda jsem se připojil a zaútočil přímo na kalifa, pracné, ale zasloužené vítězství. Třetí, černý hrad jsem načal se shazováním věží pomocí obléhacích praků, katapultů a zápalné balisty. Následoval poslední útok rytířů. Vítězství. 21. mise - Pouštní vítr Vy proti Kryse s třemi Prasaty proti Lvímu srdci Vy máte 2 000, počítač má 2 000 Začal jsem třemi dřevorubeckými chatrčemi, dvěma mléčnými farmami a kamenolomem (ten co nejblíž sídlu tak, aby se kolem něj mohla postavit hradba a byl uvnitř, uvnitř i chatrče a farmy). Pak stavba hradby kolem sídla, brána poblíž sídla. Pak základna a tvorba rytířů (měl jsem jich asi 25, za všechny peníze). Pak přímý útok na Krysu, je to snadné. Poté dokončení hradby a vykopání příkopu kolem ní, postupně stavba dvou věží s katapulty, kuše a obleky, atd. Vyzbrojení věží luky a kušemi, 2 doly na železo na šíji (uzavřou hradbu a jsou spolu s kameny zdrojem peněz). Po dostatečné palbě přímý útok na první, žluté Prase s asi 25. rytíři. Rovněž snadné, jen musíte pracovat rychle. Třetí hrad je již náročnější. Po obnově hradu, znovuvyzbrojení věží (změna katapultů na balisty), druhá brána směrem k nepříteli. Pak obléhacím prakem (uvnitř sídla) shození hlavní věže u Prasete na trosky. Prase v této fázi napadne Richarda Lví srdce a porazí ho. Pak je ale málo vojska u Prasete, tak útok. Zdolání zdi hned poblíž sídla, kde nejsou vojáci. Pak přímý útok na Prase uličkami s asi 30. rytíři. Zbývá poslední hrad – modrý. Začal jsem postavením druhého kamenolomu a jedné mléčné farmy vně hradu (peníze). Následovalo vyzbrojení na útok, měl jsem 9 techniků, 35 kuší a asi 60 rytířů. Postavil jsem věž s balistou a osmi kušemi kousek od kamenolomů nepřítele. K věži jsem poslal i všechny kuše k obraně věže a k pobíjení volů a kuší nepřítele. Pak jsem jedním obléhacím prakem shodil na trosky první věž, později druhým prakem zadní věž. Pak už snadný útok přes zeď a přímo na panovníka. 22.mise - Červený zobák Vy proti Kalifovi Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Velmi obtížná mise, máte jen 2000 peněz, málo zásob a nemáte kromě dřeva zdroj peněz (kameny a železo). Začal jsem šesti dřevorubeckými chatrčemi a dvěma mléčnými farmami. Pak základna a sídlo techniků plus tři technici. Pak šest otroků, se kterými jsem vykopal u železa příkop, nejdál, co to šlo. Včas jsem postavil balistu směrem k bráně a bubnovou palbou krav jsem pobil vpravo brány koně, rytíře a lučištníky tak rychle, aby nepřítel nestačil postavit před hradem balisty. Ihned potom jsem zahradil bránu dřevorubeckou chatrčí, takže nepřítel nemůže ničím ven, ani dovnitř. Pokud takto nezačnete, nedá se snad jinak hrad dobýt (zkoušel jsem to asi 10x). Ve volné chvíli bylo provedeno pobití lvů dvěma lučištníky. Potom jsem balistou shodil do trosek čelní obsazené věže. Pak už je volněji. Vytvořil jsem 6 techniků a 20 rytířů, u příkopu jsem postavil bránu s padacím mostem a poslal vojsko do rohu mapy za železem (ihned po průchodu vojska bránou zvednout most!). Pak jsem k bráně poslal otroky a 4 lučištníky, zboural bránu (zisk 5. kamenů), otroky vykopal příkop pod padacím mostem a lučištníky zdolal přiběhnuvší otroky nepřítele. Pak už nastal útok na hrad: jednou balistou jsem shodil do trosek obsazené věže, zápalnou balistou zapálil hrad na dvou místech (tam co jsou proutěné střechy, musel jsem hledat místo, odkud byla palba možná a v druhém případě jsem musel pobourat zeď, aby balista mohla zasáhnout střechu). Poté jsem postavi třetí balistu, nakoupil kameny a všemi třemi balistami zahájil palbu na sídlo. Po vyčerpání kamenů útok na panovníka zezadu hradu. Po čtvrtém pokusu zasloužené vítězství. 23. mise - Planina Vy proti pěti Krysám Vy máte 2 000, počítač má 4 000 (armádní mapa) Na začátek 3 dřevorubecké chatrče, 2 (později 3) kamenolomy a 2 doly na železo (později 4). Pak 2x dílna na kuše (obleky nutno nakoupit, nejsou krávy) a 2x meče a brnění. K tomu ostatní budovy, bez základny. Brzy po začátku souběžně hradba s jednou bránou a třemi věžemi s balistami a lučištníky a kušiníky. Jídlo je nutné včas nakupovat, nejsou zdroje. Pak vybudování vojska, na zdolání jednoho hradu jsem měl asi 30 kušiníků a 40-50 rytířů. Pak útok na první hrad – spodní, oranžový. Nejdříve ostřelování kušemi, pak útok rytíři. U všech hradů to funguje stejně. Poměrně snadné vítězství. 24.mise - Smrt v dunách Vy proti 4 Sultánům Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Začátek s třemi dřevorubeckými chatrčemi, základnou, 2x dílnami na kuše a 2x meče a brnění. Potom postupné postavení 4. věží s katapulty a 5. lučištníky, každá pro jeden hrad. Potom tvorba vojska pro útok. V průběhu mise hlídat protiútoky rytířů. Útok na první hrad (černý) s asi 25. rytíři, následoval oranžový hrad. Třetí hrad (žlutý) byl nejobtížnější (po jeho pádu se získá kamenolom pro zisk peněz, které docházejí). Z boku jsem ostřeloval sídlo 20. luky a 15. kušemi. Pak útok asi 40. rytíři přes bránu. Poslední (modrý) hrad byl nejlehčí, doplnil jsem rytíře asi na 20, ostřeloval luky a kušemi sídlo a zaútočil přes zeď. 25.mise - Zapomenutí Vy proti Kryse s Prasetem s Hadem s Vlkem Vy máte 2 000, počítač má 4 000 Velmi obtížná mise, máte jen 2000 peněz, malé zásoby a žádné zdroje peněz. Začal jsem výkopy za dvěma brody k zamezení přístupu ze strany Prasete a Vlka. Pak dvě mléčné farmy co nejdál od horních nepřátel. Potom základna a tři dřevorubecké chatrče. Pak věž s balistou a osmi lučištníky u horního brodu. Pak vytvoření 16. rytířů za všechny peníze a útok s nimi (a všemi kopiníky) po straně mapy z boku na hrad Krysy (přes tenkou zeď). Několik pokusů, po vítězství jsem neměl ani jednoho rytíře. Pro další postup jsou nutné peníze, tak stavba dvou kamenolomů. Ty jsou dost dlouho ostřelovány praky, takže je nutné je občas obnovovat. Postavil jsem také dvě dílny na kuše. Postupně s dodávkami kamení jsem postavil u horního brodu další dvě věže s balistami a luky a čtvrtou věž s bránou u dolního brodu. Souběžně je nutné se bránit útokům Hada. Je to hektická etapa mise, kdy nemáte čas na vydechnutí. Je unikátní, že na likvidaci hradu Hada stačila prakticky jedna zápalná balista, kterou jsem poslal po pravém boku mapy a která nejdříve zlikvidovala luky na věži a pak skoro všechny luky na sídle. Potom jsem hrad zapálil a 16 rytířů přes bránu dokonalo dílo zkázy. Nyní ubydou útoky shora a je možné už se poměrně v klidu věnovat hradům za vodou. Nejdříve jedna věž s balistou na druhém břehu a obléhací prak vedle ní. Prakem jsem shodil do trosek první dvě věže a pak jsem postavil dvě věže s katapulty, kterými jsem bombardoval delší dobu sídlo. Potom 40 rytířů probilo zeď a útok přímo na panovníka. Poslední hrad (Vlk) je nejobížnější, je bytelný, s vodními příkopy a silně vyzbrojený. Nejdříve jsem prakem shodil do trosek čelní 4 věže (později ještě zadní dvě). Pak jsem asi s 60. rytíři zničil praky a balisty před bránou (tím jsem je obětoval, nikdo se nevrátil). Současně jsem přesunul k lomům 2x 20 kuší, jedna skupina trvale ostřelovala vchod do hradu a druhá zdroje nahoře. Tím jsem dosáhl (a též několikerým zapálením hradu zápalnou balistou) likvidace ekonomiky Vlka. Potom ostřelování sídla třemi praky a zapalování hradu balistou. Po oslabení Vlka útok přes zadní bránu – nejdříve kušemi likvidace stráží, po ostřelování i kuší na sídle, potom zasypání příkopu a útok asi 40. rytířů přímo na Vlka. Radost z vítězství vyvážila únavu z těžkého boje. 26.mise - Orlí spár Vy s Hadem proti 2 Kalifům se Sultánem Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Nejdříve 3 dřevorubecké chatrče, 2 mléčné farmy a kamenolom (později druhý a i důl na železo). Pak hradba s bránou na potřebných místech a výkop příkopu kolem ní (později i u Hada). Posílení Hada jednou věží s balistou a osmi luky. U sebe jedna věž s balistou a jedna s katapultem. Všude po osmi lucích. Pak příprava na útok na žlutý hrad: 8 techniků, 40 kuší a 40 rytířů. Prakem z leva shození na trosky všech šesti věží. 20 kuší ostřeluje vstup do hradu a 20 prostor u zdi. Potom jedna zápalná balista ostřeluje a zapaluje hrad. Po pádu ekonomiky ostřelování sídla dvěma praky a balistou. Pak útok. Po vítězství obnova balist a vojáků na věžích. Po porážce Hada hradba od věží až ke kamenolomu a příkop kolem ní. Postavení další věže s balistou a věžičky s luky. Pak výprava na Sultána zezadu (asi 40 kuší a 30 rytířů). Po porážce Sultána obnova a oprava sídla, pak tvorba vojska (měl jsem asi 12 techniků, 60 kuší a 70 rytířů). Prakem, hlídaným kušemi shození všech osmi věží na trosky z boku. Potom ostřelování dvěma skupinami kuší, dvěma praky a jednou zápalnou balistou. Pro závěrečný útok nutno zničit stráže na hradbách a sídle trvalým ostřelováním kušemi. Pracné, ale poměrně jednoduché vítězství. 27. mise - Arabské noci Vy s Prasetem a Hadem proti Sultánovi a Saladinovi Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Moje metoda: Máte jen 2000 peněz a žádný zdroj kamene ani železa. Nejdříve základna, vytvoření devíti otroků a zahájení výkopu příkopu mezi skalami tak, aby Saladin byl kryt a žlutý hrad byl za příkopem se Saladinem. Pak věž u Sultána s katapultem a osmi lučištníky (zdemolovat schody!). K tomu 2 mléčné farmy a 5 dřevorubeckých chatrčí vlevo u stromů a skal. Palba na Sultána, modří spojenci přispějí, a se sedmi rytíři je možné Sultána porazit. Potom demolice věže a postavení čtyř mléčných farem za ní (byly vítaným zdrojem peněz, které se jinak nedají získat). Pak brána s padacím mostem u příkopu u skály vlevo a obléhací prak v rohu u skály, dají se s ním shodit na trosky dvě bližší věže. Třetí věž se dá shodit prakem už za padacím mostem. Mezitím útočí modří a probíhají protiútoky. Čtvrtou, zadní důležitou věž s balistou se mi podařilo shodit na trosky prakem, postaveným vpravo u skal. Poté se mi podařilo hrad zapálit zápalnou balistou, umístěnou kousek od brány. Po vyhoření hradu naskočily znovu dvě věže u brány do hradu, bylo nutno je zase postupně shodit. Pak jsem všemi rytíři (měl jsem jich asi 25) zničil zdroje pro hrad vpravo za skalami a vojsko zde pobývající. Následoval masívní útok modrých, který jsem využil k útoku – shození brány a přímý atak Saladina. Žluté vojsko se mi nepodařilo aktivovat, modré jsem též nechal útočit podle nich. Zatím nejtěžší mise, dělal jsem ji dlouho, pokusů nespočet. 28. mise - Místo k odpočinku Vy proti 2 Prasatům Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Nejdříve jsem postavil dvě věže s katapulty, první dole u lomů. Obsadil jsem je dole osmi a nahoře šesti lučištníky. Je nutno udržovat počet lučištníků na věžích a palbu katapultů v chodu (občas se zastaví, nevím proč). Pak tři dřevorubecké chatrče, dvě mléčné farmy dole u lomů a kamenolom též dole (po dodávce dřeva druhý). Pak už jen palba a tvorba rytířů, stačilo jich asi 30. Útok na dolní Prase a po vítězství ihned útok na druhého panovníka. Snadnější mise. 29.mise - Krvavá řeka Vy proti 4 Krysám s Prasetem a proti Sultánovi Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Nejdříve základna a vytvoření 20. lučištníků. Pak 2 věže s dostřelem na sídla dvou nejbližších krys a umístění lučištníků na tyto věže (postupně po 20. lucích na každé věži). Pak 3 dřevorubecké chatrče, 2 mléčné farmy a 2 kamenolomy (a 10 rytířů). Pak po ostřelování útok na horní Prase, po vítězství s 10. rytíři útok na druhé Prase. Potom hradba s bránou kolem sídla od vody až ke kamenolomům. K tomu další 2 věže s balistami směrem k Sultánovi a brodu. Další 2 věže u brodu s balistou a katapultem u brodu. Pak postupné útoky na další 2 Prasata za brodem (s asi 20. rytíři). Po vítězství konsolidace sil a příprava útoku na Sultána. K tomu jedna věž s katapultem a tvorba asi 40. rytířů. Po vítězství zbývá už jen Lanýž, který se kupodivu chová též jako nepřítel (v návodu je jako spojenec!). Je to nejsilnější soupeř, má kuše a palcátníky. Prakem jsem mu shodil na trosky obě věže, pak tvorba asi 40 kuší a asi 100 rytířů. Pak postup kuší na dostřel, útok části rytířů na zeď zprava a po jejím probití frontální útok na Prasete Lanýže. 30.mise - Velbloudí oči Vy s Lvím srdcem proti Sultánovi se Saladinem Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Nejdříve základna a asi 20 lučištníků a věž směrem k Sultánovi s katapultem (hlídat neustálou palbu!). Potom 3 dřevorubecké chatrče, 2 mléčné farmy a dva kamenolomy. Po dodávce kamení stavba hradu s bránou a další věží k Saladinovi. Pak s asi 10. rytíři útok přes zeď na Sultána. Po vítězství dvě dílny na luky a obleky, zbrojnice kasárna a třetí věž k Saladinovi (všechny věže už s balistami). Pak přijde masívní útok Sladina, s balistami a kušemi se dá zvládnout bez poškození hradu a jeho osazenstva. Pak pomocí obléhacích praků shození šesti věží na trosky (zůstala jen jedna zadní). Pak jsem jednou zápalnou balistou zleva hrad zapálil. Pak jsem vypravil kuše (asi 40) k horní části brodu, aby kryli prak, kterým jsem shodil na trosky poslední (zadní) věž. Pak jsem kušemi překročil brod a kryl bránu, kterou vycházeli nepřátelé a byli likvidováni a později kuše ostřelovaly sídlo a zbavily ho lučištníků. Současně jsem balistou znovu zapálil hrad. Zároveň jsem do stejného místa (ale až k lomům na kámen) vypravil rytíře (asi 80). Pak jsem už jen čekal, až hrad dohoří, Richard přispěchal s pomocí a prorazil beranidlem díry do zdi a zbořil i bránu, takže vítězství přišlo neuvěřitelně snadno. 31.mise - Varovné bubny Vy proti 3 vlkům Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Můj postup: Začal jsem základnou, tržištěm, zbrojnicí, kasárnami, sídlem techniků, dvěma chýšemi, třemi mléčnými farmami a nákupem kuší a obleků. Hned nato stavba dvou kamenolomů a tří dřevorubeckých chatrčí mimo působnost nepřítele. Následovala důležitá část – postavení tří věží, každá proti jednomu Vlkovi. Postavil jsem je na vnitřní straně oválu mimo dostřel balist a kuší. Na ně jsem umístil po pěti kuších a jednom katapultu. Potom jsem vybudoval kolem oválu hradbu s dvěma bránami (jedna k modrému hradu, druhá ke žlutému). Byl nutný nákup kamení. Po zahájení palby jsem věže doplnil o 10 lučištníků. Následoval útok na modrý hrad (30 luků, 6 otroků na zasypání příkopu a 20 rytířů. Potom po odolání útoků žlutého jsem zaůtočil na oranžový hrad, stejný postup, jen použití praků na shození věží (věže jsem dříve shodil i u žlutého hradu a omezil na minimum palbu z katapultů. Po vítězství nad druhým Vlkem jsem zkonsolidoval obranu a připravil se na závěrečný útok. Útočil jsem zezadu, postupně pomocí lučištníků a zápalných balist jsem likvidoval zázemí a stráže na hradbách (i shození dvou zadních věží). Závěrečný útok s asi 20. rytíři byl už jednoduchý. 32.mise - Roviny u Atuma Vy proti Sultánovi Abdulovi, Sultánovi Ahmedovi, Saladinovi Moudrému, Kalifovi Škorpionovi a Kalifovi Šakalovi Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Je to opravdu peklo. Musí jít vše ráz na ráz a ve správném pořadí, ale pokud se dostanete k ohrazení sídla, odoláte útokům a zkonsolidujete své síly, máte prakticky vyhráno. Začal jsem dvěma chýšemi, dvěma kamenolomy a třemi dřevorubeckými chatrčemi. Potom jsem poslal otroky kopat příkop, později jsem zjistil, že to bylo zbytečné. Pak jsem koupil dřevo a postavil tři mléčné farmy. Následovala věž s balistou u sýpky, obsazená osmi luky. Pak nastalo budování hradeb kolem dokola sídla s jednou bránou poblíž sídla. Potom jsem postavil další věž na špici za kamenolomy (později i třetí věž vedle ní). Po uzavření hradeb jsem postavil čtvrtou věž směrem k fialovému, současně jsem se během stavby bránil dosti silným útokům. Pak následovalo zbrojení (dvě dílny na luky a obleky), s deseti rytíři jsem se vydal na žlutého (Sultán Andul) a po probití zdi jsem ho snadno porazil. Pak po odražení útoků konsolidace a zbrojení. Pro dobytí druhého sultána (Ahmed) jsem postavil věž s asi 10. kušemi, které eliminovaly nepřátele na sídle. Pak útok asi 15. rytířů přes zboření brány, bez problémů. Pak zase po odražení útoků a po konsolidaci sil příprava na útok na modrý hrad (Saladin Moudrý) – 6 otroků na zasypání příkopu, 8 techniků (2 obléhací praky a zápalná balista), 20 kuší a 30 rytířů. Po shození dvou věží na trosky se mi pomocí zápalné balisty pod ochranou kuší podařilo hrad zapálit. Pak palba praků na sídlo, přiblížení kuší na dostřel sídla, probití brány a vítězství. Pak stejně jako dříve útok na černý hrad (kalif Škorpion). Přiblížení kuší k dolům, eliminace přibíhajících luků a eliminace kalifových zdrojů. Pak prakem shození všech věží na trosky a postupný útok rytířů pod ochranou kuší (měl jsem asi 30 kuší a 40 rytířů). Poslední, fialový hrad je už snadný, máte dost peněz a nepřítel je slabý. Náročná mise, hlavně v první fázi. 33.mise - Mlžná řeka Vy proti 2 Lvím srdcím Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Můj způsob: Nejdříve jsem postavil u sýpky věž s balistou a lučištníky a 10 rytířů a dal vše na útok. Pak dole kamenolom, tři dřevorubecké chatrče a dvě mléčné farmy. Pak po odolání útoku jsem odstranil škody a počkal na postupné dokončení hradeb u obou hradů a okamžitě je „zamkl“ dřevorubeckými chatrčemi. Nepřátele, kteří zůstali venku (a hlavně pálící praky) jsem zneškodnil hordou rytířů, případně kušiníky. Praky dostřelí až na vás, takže je nutno občas odstraňovat škody a nově stavět mimo palbu. Potom jsem vždy jedním prakem shodil u každého hradu na trosky věž s prakem (pozor, ten pálí po uzávěrech svých bran!). Pak už vše bylo snadné, počkal jsem na kameny a dřevo a vytvořil armádu (vždy asi 20 kuší, 20 lukostřelců a 30 rytířů). Pak jsem dvěma obléhacími praky a věží s katapultem začal ostřelovat sídlo. Po chvíli jsem přisunul kuše a luky a postřílel luky na sídle. Pak útok rytířů. Druhý Hrad stejný způsob. Poměrně snadná mise. 34.mise - Kokosový háj Vy proti Hadovi proti Kalifovi proti Kryse proti Praseti proti Sultánovi Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Protože od kalifa dostřelí na skladiště, tak nejdříve věž s balistou a pěti koupenými kušemi u něj. Pak kamenolom nahoře u Hada (a věž s balistou a 15. luky), 3 dřevorubecké chatrče pod ním a 2 mléčné farmy u sídla. Pak hradba kolem sídla od dolního kamenolomu (nechat místo na druhý kamenolom) k hornímu s bránou k Hadovi. Po dokončení hradby obléhacím prakem z hradu shození prvních dvou věží u kalifa na trosky (aby přestal střílet). Postupné zbrojení, stavba třetí věže s balistou a kušemi poblíž brány a obrana proti útokům. Pak jsem asi s 10. rytíři zaútočil úspěšně na Hada. Další na řadě byl Kalif, stačila stavba dvou věží s katapulty a palba na hrad. Pak útok rytířů mezerou v hradbě pod krytím lučištníků. Mezitím Prase zlikviduje sám Krysu. Pak černý hrad (3 věže s katapulty, asi 30 kuší a 40 rytířů). Poslední, Sultán je snadnější, ale má dost peněz, tak nutné delší ostřelování kušemi a dvěma praky (asi 30 kuší a 50 rytířů). Pak útok rytířů přes bránu. Dobrá, ale pracná mise. 35.mise - Procházka v měsíčním svitu Vy proti 2 Vlkům Vy máte 7 000, počítač má 20 000 Moje řešení: Postupně stavba chyše, 2 dílen na kuše a obleky, zbrojnice, tržnice, 3 dřevorubecké chyše dole, 2 kamenolomy nahoře, 3 mléčné farmy na zeleném a kasárna. Pak důležité postavení hradby: přepažil jsem soutěsku vpravo, začal stavět hradbu co nejblíže nepříteli od středu skály u nepřítele ke skále nahoře. Od ní pak ke kamenolomům s bránou těsně u nich (nelze mít kamenolomy uvnitř hradby). Pak jsem postupně postavil 4 věže s balistami, kušemi a lučištníky a jednu s katapultem, namířeným na shromaždiště nepřátel). Začal jsem dvěma věžemi u kamenolomů, pálí do soutěsky a kryje kamenolomy. Pak přišel první útok nepřátel, při dobrém obsazení věží se to zvládne (útoky průběžně pokračují). Souběžně jsem jedním prakem ze soutěsky vpravo shodil na trosky 6 věží v oranžovém hradu. Po útoku, opravách a konsolidaci sil, jsem se orientoval na žlutý hrad. Přisunul jsem kuše, techniky a rytíře. Nejdříve shození dvou věží na trosky, pak palba tří praků na sídlo a po chvíli palba kuší a luků na stráže. Po zdecimování posádky útok rytířů a vítězství. Pak jsem z této strany ještě shodil jednu věž druhého hradu na trosky a poslal jsem celé vojsko zpět do sídla. Po konsolidaci sil a vyzbrojení jsem zahájil útok na poslední hrad. Nejdříve jsem obléhacím prakem zprava shodil poslední věž. Pak jsem přisunul soutěskou kuše, zničil balistu a zápalnou balistou zapálil hrad. To jsem opakoval asi 8x, až byl hrad uvnitř zdecimován. Pak palba třemi praky na sídlo a současně palba kušemi. Pak otroci zasypali příkop u brány a přes bránu finální útok. Těžká a na čas náročná mise. 36.mise – Nájezd Vy s Prasetem proti 2 Lvím srdcím a s 2 Hady Vy máte 2 000, počítač má 4 000 (armádní mapa) Jedna z nejtěžších misí. Začal jsem tím že jsem Změnou jména přepnul krále na arabského. Tím jsem měl pak arabské lučištníky, kteří jsou daleko lepší (ve všech dalších misích jsem používal jen tento způsob). Pak jsem nastavil nejpomalejší rychlost a stavěl v tomto pořadí: tržiště, základna, sídlo techniků, věž s balistou a všemi lučištníky (zvenku sídla) na hrotu železa před žlutým, 3 mléčné farmy vpravo dole, hradbu od věže skoro nahoru (nechat místo na bránu) aby voli jezdili mimo dostřel žlutého, dva kamenolomy co nejvíc nahoře, 3 dřevorubecké chatrče vpravo nahoře. S dodávkami kamení jsem postavil druhou a třetí věž směrem k modrému, s balistami a hodně lučištníky (eliminují katapulty). Pak jsem dokončil hradbu kolem sídla a v ní další dvě věže s balistami a lučištníky. Souběžně probíhal první větší boj s modrým. Pak jsem s rytíři u sídla zaútočil na žlutého, který je pod neustálou palbou z věží a je na sídle v konečné fázi útoku sám. Po boji konsolidace a zbrojení, příprava na modrého. Asi 20 kuší, 8 techniků a 20 rytířů to spravilo. Palba dvěma obléhacími praky a zapálení zápalnou balistou umožnila závěrečný útok rytířů. V průběhu boje je nutno hlídat útoky černého a také jídlo je nutno dokupovat. Další byl fialový hrad, o dost těžší. Je nutno souběžně pomáhat Praseti, nebo ho fialový vyřídí. Je nutno mít asi 50 kuší a 40 rytířů. Shození dvou věží na trosky a dlouhá palba dvěma praky na sídlo. Obtížné vítězství. Černý hrad už nebyl problém, použil jsem stejný způsob a po namáhavém a pracném vítězství jsem si oddychl. 37.mise – Inferno (Peklo) Vy proti 3 Kalifům Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Nejtěžší je začátek, jste za chvíli pod palbou až na sídlo. Nastavil jsem na pomalu a pracoval rychle. Postavil jsem tři věže s katapulty a po 10. kuších tak, aby chránily sídlo. Katapulty jsem namířil na prvního kalifa a přidal dva další katapulty na zemi, také namířené na hrad. Po chvíli palby jsem k hradu vypravil asi 15 rytířů, prorazil zeď a zvítězil. Pak jsem jednu věž zrušil a postavil druhou mezi brody, aby balista na ní s kušemi a luky hlídala brod do kamenolomu. Pak jsem na ostrově postavil jeden kamenolom. Druhý kalif již standartně: sražení věží na trosky, palba na sídlo a zapálení hradu. Pak útok s asi 15. rytíři. Třetí kalif stejným způsobem. Nic jiného jsem nestavěl, ani hradbu. Jídla bylo dost na celou misi. Vše jsem nakupoval nebo najímal. Poměrně snadná mise (až na začátek, kdy je nutné přijít na nejúčinnější způsob). 38.mise - Vrahové Vy proti 3 Saladinům Vy máte 7 000, počítač má 20 000 Nejdůležitější úkol na začátku je ubránit se. Začal jsem Základnou, tržištěm, sídlem techniků, zbrojnicí a kasárnami. Nakoupil jsem 15 kuší a obleků. Postavil jsem dva kamenolomy (později třetí). Do soutěsek jsem postupně postavil po dvou věžích, obsazených balistami, kušemi a luky. Jen jednu věž ke žlutému jsem obsadil katapultem. Pak jsem zápalnou balistou zapálil 2x hrad sultána, stačilo to k vítězství. Potom jsem řešil druhý žlutý hrad. Přisunul jsem 8 techniků, 20 luků a 15 rytířů. Zápalnou balistou jsem zapaloval hrad, dvěma praky jsem shodil tři věže na trosky. Pak útok přes bránu. Modrý hrad je už snadnější, nemá peníze. Prakem jsem shodil věže na trosky, zapálil hrad a pak už jen standardní útok. 39.mise - Červené lyže (pravděpodobně chyba v českém překladu, spíše červená obloha?) Vy proti 2 Lvím srdcím s Vlkem Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Postavil jsem 3 dřevorubecké chatrče a 2 kamenolomy (jídlo jsem celou dobu kupoval). Potom hradba s jednou bránou a třemi věžemi, obsazenými balistami, pěti kušemi a pěti lučištníky ( později 10 kuší a 10 luků). Pak útok na oranžový hrad, nemá kasárna, produkuje jen katapulty. Pomocí obléhacích praků shození tří věží na trosky a zapálení hradu zápalnou balistou. Pak útok luků na stráže, palba praků na sídlo a nakonec útok rytířů přes věž na trosky na panovníka. Zatím vše poměrně snadné. Po vítězství získáte 10 000 peněz, nutno zkonsolidovat obranu hradu a postavit nové vojsko. Protože útoky žlutého a modrého současně jsou velmi masivní, postavil jsem další 2 věže se stejným vybavením. Pak po vybudování vojska (10 techniků, 20 luků, 60 kuší a 30 rytířů jsem zahájil útok na modrý hrad (zkoušel jsem podle návodu jako první i žlutý, ale neuspěl jsem). Oba hrady mají dost peněz a jsou těžkým oříškem. Útočil jsem přes horní brod, nejdříve jsem obléhacím prakem shodil na trosky dvě věže. Pak jsem luky a kušemi pobil stráže na hradbách a bráně. Kuše trvale ostřelovaly prostor před bránou. Pak jsem dvěma praky za kušemi trvale ostřeloval sídlo a dvěma balistami zprava periodicky zapaloval hrad do doby, než mu došly peníze (tím i nemohl na mně útočit). Pak jsem kuše přisunul k hradu a ostřeloval přímo sídlo. Po určité době jsem rytíři rozbil bránu a konečně zvítězil. Obtížné a pracné. Žlutý hrad už nebyl takovým problémem, vítězství stejným způsobem jako u modrého. 40.mise - Duny Vy s Lvím srdcem proti 4 Prasatům Vy máte 4 000, počítač má 2 000 Zvláštní mise, není nutno stavět hradby a jídlo se musí celou dobu kupovat. Nejdříve jsem zlikvidoval pomocí lučištníků lvy. Pak jsem postavil 3 dřevorubecké chatrče za Richardem a 2 kamenolomy poblíž žlutého. Pak jsem u žlutého postavil věž s katapultem a pěti lučištníky a zahájil palbu. Potom jsem s 15. rytíři přes zeď zaútočil na panovníka. Pak jsem zkonsolidoval síly a šel na fialového. Postavil jsem též věž s prakem a pěti luky. Vedle ní obléhací prak (shození věže na trosky). Pak jsem postavil zápalnou balistu a zničil s ní kuše na sídle. Následoval útok asi 15 rytířů na panovníka. Pak černý hrad – obléhací prak, zápalná balista a rytíři. Nakonec modrý hrad, bylo nejdříve nutné konsolidovat síly (jídlo, vojáci) a ubránit se útoku palcátníků. Pak shození věže na trosky obléhacím prakem, zápalnou balistou likvidace kuší venku i na sídle a zapálení hradu. Pak přísun 15. rytířů, probití zdi a konečně vítězství. 41.mise - Hromová hora Vy proti Lvímu srdci se 2 Kalify Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Začal jsem dvěma, (později třemi) chýšemi, třemi dřevorubeckými chatrčemi, dvěma kamenolomy, dvěma lomy na železo, pak nákup dříví, 4 mléčné farmy, 2 dílny na kuše, obleky, meče, brnění a dvě zbrojnice. V průběhu výstavby v okamžiku dostavby hradů nepřítele postavení „dřevárny“ do jejich brány. Pak dvě věže s katapulty s dostřelem na modrého. Budování vojska, asi 30 kuší a 20 rytířů. Shození všech věží s lučištníky na trosky. Palba dvěma obléhacími praky na sídlo a ostřelování hradu kušemi (včas před pádem některé věže změna katapultů na balisty). Pak útok rytířů a vítězství. Pak žlutý hrad stejným způsobem, jen příprava důkladná. Má neuvěřitelné množství rytířů, takže jsem proti němu postavil asi 40 kuší a 75 rytířů, zvládli to. Poslední hrad už není problém, shození na trosky nejdříve dvou věží vpravo, zapálení hradu, pak shození věže s katapultem. Pak palba dvěma obléhacími praky na sídlo, palba kuší na sídlo a vítězný útok rytířů. 42.mise - Údolí naděje Vy se Saladinem proti 3 Lvím srdcím Vy máte 2 000, počítač má 8 000 Postavil jsem 3 dřevorubecké chatrče a 2 mléčné farmy (později další 2) na jihu. Pak věž s katapultem směrem k černému, se šesti lučištníky. Pak jsem čekal, co Saladin, ten zaútočil na souseda. Prodal jsem vše a nakoupil rytíře (asi 10) a přisunul je k Saladinovi. Když ten pobil skoro všechny stráže na sídle, zaútočil jsem a zvítězil. Pak návrat zbylých rytířů, za získané peníze nákup asi šesti luků a asi desti dalších rytířů. Nový katapult na věži, luky na věž, rytíři zdolají útok černého a pak ho porazí. Zbývá modrý, pomocí obléhacího praku jsem nejdříve shodil všechny čtyři věže na trosky (a tím umožnil Saladinovi rozvoj, protože modrý ostřeloval praky a balistami jeho zdroje). Pak jsem hrad zapálil a pomocí přisunutých rytířů zvítězil. 43.mise - Pouštní válečníci Vy proti 7 Krysám Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Postavil jsem hrad ve tvaru trojúhelníka s bránou nahoře, se třemi věžemi (v každém vrcholu jedna) s katapulty a osmi lučištníky. Věže musí být postaveny tak, aby luky dostřelily na sídla tří nepřátel poblíž. Hrad tak, aby uvnitř mohly fungovat tři kamenolomy (nemáte zdroj dřeva ani jídla). Po dobu výstavby a vlastně celé hry musíte odolávat útokům nepřátel. Jako první jsem zaútočil na modrou krysu nahoře, stačilo 15 rytířů. Pak útok na dvě Krysy dole (čená a pak fialová), stačilo také 15 rytířů. Po třetím vítězství přijdou další masivní útoky, když se ubráníte, je úspěch blízko. Další Krysy jsem likvidoval odshora, na první stačilo 20 rytířů. Bleděmodrá Krysa byl už těžší oříšek. Je dobré vyčkat až se vypraví do útoku a pak zaútočit palbou luků na hrad. Měl jsem 60 luků a 50 rytířů. Zbývající Krysy už nebyl problém. 44.mise - Písečné zamoření Vy proti 2 Krysám s 2 Prasaty s 2 Hady Vy máte 4 000, počítač má 2 000 (armádní mapa) Začal jsem chyší, tržnicí, třemi dřevorubeckými chatrčemi dole a dvěma kamenolomy (později třetím). Pak je nejdůležitější postavení hradby (návod doporučuje příkop kolem hradu, ale podle mě ho není třeba). Já přepažil soutěsku vpravo dole a postavil hradbu přibližně od středu skály vpravo nahoru ke skále tak, aby prostor s hrady vpravo byl uzavřen a zbyla jen soutěska nahoře (vše jako u 35. mise). Pak jsem postavil věž s balistou a 12. luky u kamenolomů, aby ostřelovali soutěsku nahoře a chránili kamenolom před útoky (později jsem zde postavil věž druhou). Další dvě věže se stejným obsazením jsem postavil do zdi vpravo (byl nutný nákup kamení). Pak jsem postavil armádu (8 techniků, 30 lučištníků a 20 rytířů) a zaútočil na horní, modrý hrad. Shození věže prakem za skálou, zapálení hradu zápalnou balistou, ostřelování luky a útok rytířů – první vítězství. Pak následovaly stejným způsobem sousední dva hrady (černý a fialový). Pak jsem zkonsolidoval obranu, prodal kamení a vytvořil novou armádu. V přepažení soutěsky vpravo dole jsem postavil bránu a další tři útoky vedl odtud stejným způsobem. Už snadné. 45.mise - Písečná bouře Vy proti 4 Sultánům Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Postavil jsem hrad ve tvaru pětiúhelníku na hranici mapy se třemi věžemi (s balistami osmi lučištníky) a bránou tak, aby všechny zdroje byly uvnitř. Hrad jsem otroky okopal příkopem kolem dokola. V hradu jsem postavil 3 dřevorubecké chatrče, 3 mléčné farmy, 2 (později 3) kamenolomy. Pak i po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění. S dokončením výstavby začaly první útoky nepřátel. Vytvořil jsem vojsko (8 techniků, 30 kuší a 25 rytířů) a vypravil je podél levé straně mapy na prvního sultána zboku. Shození věží na trosky, palba kuší a útok rytířů. Po vítězství konsolidace sil a další útok na druhý a třetí hrad stejným způsobem. Čtvrtý, poslední hrad byl těžší, potřeboval jsem 50 kuší, 30 rytířů a dvě zápalné balisty. Poměrně snadná mise, máte pořád mnoho peněz a útoky nepřítele jsou slabé (příkopy!) 46.mise - Noční můra Vy proti Sultánovi se Saladinem s Krysou s Hadem s Prasetem s Lvím srdcem Vy máte 2 000, počítač má 2 000 Obtížná mise, máte jen 2000 peněz, žádné zdroje a tři nepřátele přímo kolem sebe. Všechny lučištníky jsem posunul dopředu (vždy používám arabské lučištníky!) tak, aby dostřelili na Sultána. Pak jsem najmul 10 rytířů a na Sultána je poslal, rychlé vítězství. Pak jsem postavil věž s balistou a 10. lučištníky směrem na Krysu tak, aby lučištníci dostřelili na okraj sídla s luky. Pak jsem tam poslal asi 12 rytířů, kteří též rychle zvítězili. Potom jsem stáhl lučištníky k sídlu a namířil je na sídlo Hada. Tamtéž jsem namířil zápalnou balistu. Když byly luky téměř likvidovány, poslal jsem tam 10 rytířů, kteří Hada porazili. Nyní je konečně možná výstavba sídla. Postavil jsem 3 dřevorubecké chatrče, dvě mléčné farmy (později 5) u kamení, dva kamenolomy a důl na železo (později až 6). K tomu jsem musel demolovat první věž, prodat kamení a koupit dřevo. U kamenolomů jsem postavil věž s balistou a asi 10. lučištníky na jejich obranu (návodem doporučovaní lučištníci se štíty nevyhověli). Dál jsem tam poslal i asi 8 rytířů k obraně. Postupně jsem postavil i druhou věž s balistou a osmi lučíštníky, namířenými směrem k světle modrému. Těžil jsem kameny a železo (to mě zachraňovalo, protože je blízko a není na něj tlak jako na kamenolomy, na konci jsem měl 6 dolů). Návod nyní doporučuje útok na Richarda, zkusil jsem to, ale při pozdějším útoku na bleděmodrý hrad jsem sice uspěl, ale podlehl jsem masívnímu útoku černého. Zkusil jsem tedy nejdříve útok zprava na bleděmodrého osvědčeným způsobem: 2 obléhací praky (věž shodit na trosky), 2 zápalné balisty, 10 lučištníků a 20 rytířů. Důležité vítězství, silné útoky modrého ustaly a zůstali jen černí. Richard se vůbec nerozvinul, takže zase stejným způsobem snadné vítězství. Pak rychlá konsolidace sil, protože přišel velmi silný útok černého. Nyní tedy zbyl už jen černý hrad, vypravil jsem k němu zprava 11 techniků, 50 lučištníků a 40 rytířů. Nejdříve bylo nutno se vypořádat s vojáky, vracejícími se z boje a dalšími obránci (luky plus 15 rytířů). Pak obléhací prak shodil dvě levé věže na trosky, zápalná balista pobila stráže na hradbě a zapálila hrad. Pak luky palba na sídlo a útok rytířů přes bránu. Zasloužené vítězství. 47.mise - Ztracené moře Vy s Lvím srdcem proti 2 Sutánům s 2 Saladinům Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Poměrně snadná mise, protože spojenec je silný a moc mi pomohl. Postavil jsem postupně 3 dřevorubecké chatrče, 2 kamenolomy, 3 mléčné farmy a 1 důl naželezo, a to tak, aby vše bylo uvnitř hradeb. Pak jsem postavil postupně dvě věže (později tři) s balistami a 8. lučištníky směrem k modrému. Pak jsem vystavěl postupně kolem sídla hradbu s bránou k Richardovi a celý hrad jsem vybavil vodním příkopem. Pak jsem postavil po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění. Potom jsem poslal Richardovi posilu (asi 8. lučištníků) na věž blízkou jeho sultánovi. Pak jsem najal asi 20 rytířů a počkal na útok Richarda. Když ten byl blízko útoku na sultána, zaútočil jsem sám (kvůli zisku peněz) a snadno zvítězil. Pak jsem konsolidoval síly a najal dalších asi 25 rytířů pro útok na modrého. Zde jsem též po několika pokusech uspěl. Nyní bylo nutné posílit Richarda, neboť na něj bude veden masívní útok rytířů. Poslal jsem mu na věž asi 15 kuší a podél hradu postavil asi 15 rytířů na útok. Pak jsem po boji počkal až zaútočí (na fialového) a když proboural zeď, zaútočil jsem sám (kvůli zisku peněz) a zvítězil. Zbývá černý, který je sice silný, ale vy máte dost a dost peněz a čas. Shodil jsem mu obléhacími praky 4 věže na trosky (2 zprava, dvě zleva), pak jsem ho podpálil a v součinnosti s Richardem zvítězil. 48.mise - Záhrobí Vy proti 2 Lvím srdcím s Kalifem s Prasetem Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Máte řadu omezení, zvláště ve zbraních. Začal jsem základnou a sídlem techniků (sýpku jsem dal dál od hradeb). Pak bylo nutno postavit hrad se třemi věžemi, bylo důležité, aby věže směrem k modrému byly mimo dostřel jeho praků a byly zase co nejblíž k nepříteli (bylo těžké místa najít). Začal jsem věží u brodu k Praseti, na ní dal katapult a 10 lučištníků a brod jsem uzavřel hradbou. Pak další dvě věže měrem k modrému a žlutému, hradba mezi věžemi, na věže katapulty a po 1O lucích. Po uzavření obvodu hradu jsem postavil postupně tři dřevorubecké chatrče, 6 kamenolomů, 2 doly na železo a po dvou dílny na meče a brnění (jídlo a dřevo jsem kupoval). Postupně přicházely útoky, je nutno v jejich průběhu opravovat hradby, doplňovat luky na věžích (je nutno jich tam průběžně mít asi 15) a obnovovat katapulty. Potom jsem postupně vytvořil asi 20 lučištníků a 25 rytířů, zaútočil na Prase a zvítězil (i palba dvou katapultů). Pak konsolidace sil a vytvoření nového vojska. Kalif byl těžký oříšek, měl jsem mnoho pokusů. Nejdříve jsem dvěma katapulty sestřelil co nejvíce věží. Pak jsem s asi 30.lučištníky postřílel maximum obranných luků. K hradu jsem poslal asi 30 rytířů, bránu otevřel nájemnými vrahy a zaútočil přímo na panovníka. Po několika pokusech vítězství (jedno z nejtěžších). Pak konsolidace sil, jedna mléčná farma a příprava na boj. Další na řadě byl modrý hrad, nejdříve jsem katapulty zbořil dvě čelní věže, pak jsem 60. luky střelil balistu na věži a pálil na sídlo. Současně jsem zaútočil 50. rytíři přes věž ve třech vlnách na panovníka. Potom konsolidace sil, vytvoření asi 4O. lučištníků, 60. rytířů a 6. techniků a postupný útok na poslední hrad. Zaútočil jsem na něj zprava, postupně jsem na bezpečné místo přesunul asi 40 lučištníků a 60 rytířů (a 2 katapulty). Nejdříve jsem katapultem shodil dvě pravé věže na trosky a pak luky ostřeloval sídlo. Pak útok rytířů přes věže na panovníka. 49.mise - Matka všech válek Vy s Kalifem a se Sultánem, proti 3 Lvím srdcím s 2 Prasaty Vy máte 3 000, počítač má 40 000 Zahájil jsem výstavbou sídla: 3 dřevorubecké chatrče, 2 mléčné farmy, 2 kamenolomy a důl na železo. Pak jsem postavil dvě kulaté věže (na ně balisty a po osmi lučištnících) s bránou mezi, nimi směrem k malému jezírku. Zároveň jsem zahájil stavbu ohrazení sídla. Ve vhodné chvíli jsem postavil u kalifa druhou bránu (směrem ke kamenům) a u sultána též. Pak jsem dokončil hradby a zahájil otroky výkopy příkopů kolem dokola u spojenců i u sebe. Pak jsem v sídle postavil po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění. Doplnil jsem i dva kamenolomy a důl na železo. Po dokončení příkopů jsem začal budovat armádu, sultánovi jsem poslal na pomoc asi 10 rytířů a podporoval jej rytíři do doby postavení armády. Poté byl nepřítelem zničen. Potom jsem jako na prvního zaútočil na zeleného (měl jsem asi 30 rytířů, 45 kušiníků a 9 techniků). K vítězství vedla koordinovaná akce – shození věže na trosky, zápalná balista (zapálení hradu) a kopáči prorazili zeď. Rytíři pak dílo dokonali. V průběhu dobývání nutno odolávat útokům, osvědčilo se mi vyslat včas asi 10 rytířů do prostoru postavení katapultů a jejich následné zničení. Po zeleném byl na řadě bledě modrý, útok zprava zezadu spojence. Standardní postup: obléhací prak shodí věž, pak kuše s ostřelováním a závěrečný útok rytířů. Potom fialový a černý stejným způsobem. Poslední, modrý byl už snadný (útok zleva). U posledních tří nepřátel vydatně pomáhal kalif. 50.mise - Finální vítězství Vy proti Kryse s Prasetem s Vlkem s Lvím srdcem a se Saladinem s Sultánem a s Kalifem Vy máte 10 000, počítač má 10 000 Jsi sám proti 7. protivníkům! Rychlost 2O. Nejdříve základna, sídlo techniků, 3 dřevorubecké chatrče, dva kamenolomy, důl na železo a 3 mléčné farmy. Pak první věž k Saladinovi s katapultem a osmi kušiníky. Současně jsem zde postavil dva obléhací praky, které zahájí palbu na dvě věže Vlka ihned po jejich postavení (po jejich pádu později jsem dovnitř postavil dřevorubecké chatrče a znemožnil tak jejich obnovu). Pak následovaly dvě věže, jedna s balistou směrem na Prase a druhá s katapultem směrem na Vlka. Potom jsem postavil po dvou dílny na kuše, obleky, meče a brnění. Následovaly hradby na šíjích a ve vstupu do prostoru sídla (zde později i brána). Potom přišly silné útoky nepřátel. Po nich jsem přes šíji zaútočil na Vlka (asi 15 kuší a 20 rytířů). Následoval Saladin (také přes šíji, ale druhou, nutno zrušit kamenolom). Pak po útocích nepřátel přišel na řadu Prase (asi 30 kuší a 30 rytířů). Čtvrtému (kalifovi) jsem nejdříve shodil všech 6 věží, pak jsem kušemi ostřeloval stráže na bráně a třemi obléhacími praky jsem pálil na sídlo. Po palbě útok rytířů přes zeď a věž. Potom byl na řadě sultán Abdul – shození dvou věží a útok asi 4O. rytířů přes věž. Další (šestý, nejsnadnější) byl Krysa, stačil přímý útok asi 40. rytířů přes zeď (nemá věže). Poslední, sedmý Richard má silně opevněný hrad a dost vojska. Nejdříve jsem mu shodil všechny 4 věže na trosky, pak jsem ho zapálil, pálil kušemi na sídlo a 60 rytířů dokonalo dílo. Stronghold Crusader byl konečně pokořen!